חוות דעת אודות פעולתן של הנוסחאות והתמונות

של קליניקה לרפואה משלימה ”גן ישראל” לפי שיטת מכון חיים ”נשמת ישראל”שבאמצעותן נגלית אנרגיה חיובית כלל בריאותית ורפואית

(הדוחות הובאו לפי זמני העריכה של דוחות החל מחדש יותר)

________________________________________________________________________

בס”ד

דווח הבדיקה של פעולת התכשירים האנרגטיים של מכון חיים נשמת ישראל

נושאי הבדיקה

אפעולת הרישיון של נוסחה לטסטשלפי הוראות יצרן באמצעותו לאחר אמירת מילים מודגשות שברישיון נגלית אנרגיה חיובית כלל בריאותית מרפאה במקום הימצאותו של משתמש בו וזה עם התאמה אישית למשתמש מסוים של סוגי האנרגיה הנגליתלפי הוראות שבאתר היצרן נוסחה לטסט פועלת דקה אחתהיא אמורה לייצג את פעולת התמונות כלל בריאותיות שבאתר וכן להוכיח על ידי כל שפעולה מתמונה של כל סוג שבאתר קיימת.

בפעולת הנוסחה לרפואה של מחלת הסרטן ושל הרישיון לשימוש בהשלפי הוראות יצרן באמצעותו לאחר אמירת מילים מודגשות שברישיון נפעל חבור של המטופל למקורות האנרגיה החיובית וכן נגלית אנרגיה חיובית מרפאה את מחלת הסרטן במקום הימצאותו של משתמש ברישיון האמורוזה עם התאמה אישית למשתמש מסוים של הקשר של המטופל למקורות האנרגיה החיובית ושל סוגי האנרגיה הנגלית.

בבדיקה נבדקו פעולת התכשירים הנ”ל ונכונות של התאמה אישית.

בדיקה נערכה תוך כדי מתן טיפול לשתי נשים.

למטופלת אאובחנה מחלת הסרטן ונעשה טיפול כימיה טרפיהטיפול באמצעות הנוסחאות שניבדק היה מיועד לחיזוק שדות אנרגיה על ידי תכשיר אנרגטי ובחירת תכשיר שיפעל שמחלה לא תחזור חלילה בעתיד וכן לתת טיפול משלים של רפואה של מחלת הסרטן

למטופלת באובחנה בעבר מחלת הסרטן וטופלה על ידי ניתוחהטיפול באמצעות נוסחה לטסט שניבדק היה מיועד לחיזוק שדות אנרגיה על ידי תכשיר אנרגטי ולבחירת תכשיר שיפעל שמחלה לא תחזור חלילה בעתיד.

המטופלות הביאו הסכמתן לפרסם תוצאות הטיפול.

אודות שיטת האבחון

צילום הילה או בשמו המקצועי – הצילום הקירליאנינעשה באמצעות השיטה שביסודה המצאת מכשיר מיוחד אשר הומצא בשנות 30 של המאה העשרים על-יד זוג מדענים רוסיםבני הזוג קירליאן.

היות והשיטה והמכשיר אפשרו לעשות אבחונים מדעיים של שדות אנרגיה סביב צמחים וסביב בעלי חייםוהם אפשרו הן העשרה של מדעי פיזיקה והן כלי עזר לאבחון המחלות,- בעולם המדעי מעז עד היום קיימת וגוברת התעניינות רבה בענייןוחלק ממדענים גדולים השקיעו מאמצים רבים למחקר ופתוח של השיטה עצמה ושל המכשירים ומה שחשוב ביותרלמחקר מקיף ומדויק של תוצאות הבדיקות ולהשוותן לאבחונים שנעשו על ידי הרפואה הקונבנציונלית.

אחד מהגדולים במחקר זה הוא רופא גרמני ששמו פיטר מנדל.

מאז שנות השבעים של המאה הקודם חקר ופיתח פיטר מנדל שיטות אבחון ותרפיה שונותמנדל הוכיח כי גוף האדם מורכב משדות אנרגטיים שאף אם לא ניתן לראותם בעיןניתן לצלמםהוא שכלל את המצלמה הראשונה ובנה את המצלמה המצלמת את אצבעות הגוףאת כריות אצבעות הידיים ואת אצבעות הרגליים גם יחד.

הוא הקים מכון בינלאומי בשם ”Peter Mandel Institute”, בו הוא ותלמידיו במשך שנים רבות עשו מפות מדויקות שמאפשרות אבחון של מחלות קיימות ואפילו של נטייה למחלות מסוימות על ידי השיטהדבר זה הרחיב את אפשרויות השימוש בצילום הקירליאני על-מנת לערוך דיאגנוזה לצורך הריפוי.

מנדל הוכיח כי גוף האדם מורכב משדות אנרגיה שלא ניתן לראותם בעיןאך ניתן לצלמם
הוא שכלל את המצלמה הראשונית ובנה מצלמה המצלמת את אצבעות הגוף וליתר דיוק – את כריות אצבעות הידיים ואת כפות הרגליים גם יחד.
במשך שנים רבות עקב מנדל אחרי סוגי השינויים בהילות וניתח את הקשר בין צורות הילה לחוסר איזון אנרגטיכפי שהתבטא ברמות שונות ובאיברים שונים.
מנדל מצא התאמה מוחלטת בין הפרעות בהילה לבין מחלות פיסיות ונפשיותלעתים – שנים טרם  הופעתם של התסמינים.

אבחנות מדויקות יותר ניתן לקבל בצילומי שחור-לבן – בהם לכל נקודה קטנה ולכל סימן יש משמעותלצורך הצילום מניחים על מצלמת הקירליאן נייר צילום רגיל ועליו מניחים פעם את כריות אצבעות הידיים ופעם את כפות הרגלייםהצילום משקף את השדה האלקטרו-מגנטי המצוי סביב האדם.

מדוע מצולמות דווקא כריות אצבעות הידיים וכפות הרגליים?

קריאת האנרגיות של צילום ההילה הקירליאני מראה את התפרצות האנרגיה בקצות אצבעות הידיים והרגלייםשהם קצותיהם של המרידיאנים (ערוצי אנרגיה בגוףעל-פי תורת  האקופונקטורה הסיניתקצות המרידיאנים נותנים תמונה המשקפת את המצב המדויק של הגוף והנפש ואת מחזור האנרגיה בגוףהאנליזה של הצילום אשר פיתח מנדל מאפשרת לקבל נתונים על המצב האנרגטי הכללי ונתונים ספציפיים לגבי כל איבר והמרידיאן שלו.בצילום הקירליאני מייצגות אצבעות הרגליים בעיקר את המטבוליזםואילו אצבעות הידיים משקפות את כל גופיו של האדם ולפיכך את מצבו בכל המישורים.

אגודלמייצג את הגוף הפיסיכאשר לוחצים במכשיר שראשו כגודל ראש סיכה על נקודות זעירות באגודל המשקפות את האיברים הפנימייםהרי באיברים הבעייתיים שבהם יורגש מיד כאב בשל לחיצה זו.
האצבע המורהמייצגת את המודעותוההילה שלה מראה עד כמה אנו מודעים לעצמנולתפקידנו בעולם הזה ולרצונותינו.

זרתמייצגת את התיקון שלנו בגלגול החיים הנוכחי.

הקמיצהמייצגת את התת-מודע ואת כל הידע האגור בתוכנו מגופים ומעולמות שונים.

האמהמייצגת את נפש האדם ואת הרגשמחברת בין הגשמי (האגודללבין התיקון (הזרת).

חייבת להתקיים זרימה אנרגטית בין כל האצבעותכיוון שחסימה באחת מהן תשפיע על כל שאר האצבעות.
אם אנו בריאיםאין אנו מודעים לגופנוכאשר אנחנו חולים או חשים כאבזו הזדמנות מצוינת להסתכל פנימה ולראותאלו בעיות מייצגים המחלה או הכאב.

כל מערכת בגוף קשורה באחרתוכל אחד מן הגופים קשור באחר ושאיפתנו להבין את המכלול ולטפל בו.

כיצד ניתן לפענח את הצילום?

הצילום המתקבל הוא מעין מקראה של נקודות – סימנים שפענוחם מאפשר לבחון את מצבו של האדם על כל רבדיולזהות את חסימותיוהיכן הן ומה מקורןהאם ברובד הפיסי או הנפשיהאם במנטלי ואולי מעת היותו עוברכמוכן מאפשר הצילום לבחון את הסינתזה שבין הרבדים השונים
אחד היתרונות הגדולים של הצילום ואחד העקרונות המייחדים את השיטה הוא באפשרות לבחון את המקור לדברים המתהווים בגוף ובאפשרות לראות סימנים מוקדמים למחלות טרם שהן באות לידי ביטוי חיצוני-סימפטומטי.

הגופים ומבנה ההילה הסתכלות חיצונית על אדםעל גופו הפיסי בלבדאינה מאפשרת לעזור לו להבריאלשם כך יש לראות את שאר הגופים היוצרים את המכלול השלם.

מסביב לגופו הפיסי של אדם מצוי ”הגוף האתרי” זהו הגוף הנראה בצילום הקירליאןבגוף האתרי משתקפת בריאותנו.

ההילה שלנו מורכבת משבעה גופים המשולבים זה בזה והקשורים לשבעה מרכזי אנרגיה בגוף.  מרכזי האנרגיה מכונים: “צ’אקרות”.

כל מרכז אנרגיה ניזון מצבע מסויםרוטט ומקרין צבע זהגוון הצבע משתנה עם התפתחותו של האדם
ואלה הגופים:

• הגוף הפיסי קשור למרכז האנרגיה הראשון המצוי בתחתית עמוד השדרהצבעו אדום

• הגוף האסטרלי מרכזו מתחת לטבורצבעו כתום והוא אחראי על החיוניות שלנ

• הגוף המנטלי התחתון מרכזו מעל הטבורצבעו צהובוהוא אחראי על הנפש

• הגוף המנטלי העליון מרכזו באנרגיית הלבצבעו ירוקוהוא אחראי על הרגש

• הגוף הסיבתיקשור למרכז אנרגיה המצוי בגרוןצבעו כחולוהוא אחראי על היצירתיות

הגוף האינטואטיבימרכזו בעין השלישית בנקודת המפגש שמעל הגבותצבעו אינדיגווהוא אחראי על

האינטואיציה ועל ההשראה

• הגוף הרוחניקשור למרכז אנרגיה הממוקם מעל לראשצבעו סגלגלוהוא אחראי על הרוחניות.

ניתן לאמן את העין לראות את הילה בכללה בצורה שונה מזו הנראית בצילום.

בצילום הקירליאני ניתן לראות את ההילה בצילום מדעי פשוטהצילום מאפשר לזהות את החסימות האנרגטיות (על-פי קריאת הסימנים המופיעים בצילוםואת הקשר בין מערכות הגוף והנפש השונותהכול משתקף בצילום באופן מאוד רחבמדויקמעמיק וכוללאפשר גם להראות למטופל עצמוסימנים שונים ושינויים הבאים לידי ביטוי בהילה אחרי טיפול.

כיצד ייראה צילום קירליאני במצב אופטימלי וכיצד יראה צילום שאינו מאוזן?
קיימים שלושה מצבים בסיסיים בצילום ההילהשלושת האחרונים מעידים על חוסר איזון אנרגטי:

1. במצב אידאליההילה (קורונהנראית כמו שמש וקרניים סביבה.

2. מצב אנדוקריניאין הילההאנרגיה מופנמת לתוך הגוףהסתגרותמצב זה מעיד על מתחועל חוסר איזון הורמונלי.

3. מצב טוקסי (רעיל): מסביב להילה יש כתמים שחוריםמצב זה  מעיד על דלקת או על תהליך רעיל כלשהו המתרחש בגוף.

4.מצב דגנרטיבימצב ירוד שבו איבדו התאים מחיוניותםוהאנרגיה שלהם אינה כמו בייעודה המקורי.

הסתכלות חיצונית על אדםעל גופו הפיסי בלבדאינה מאפשרת לעזור לו להבריאלשם כך יש לראות את שאר הגופים היוצרים את המכלול.

וכאמור מכשיר כזה יכול לשמש מכשיר מדידה לחוסר איזון אנרגטי בגוף ולכל מה שקשור למחלות מסוגים שונים.

תוצאות הטיפול באמצעות הנוסחאות הנ”ל שנבדקו על ידינו

נבדקת אמספר צילום: 732 לאחר הקלף הראשון: 735 ואחרי הקלף השני: 746. שאר הצילומים הינם של כפות הידיים.צילומים נעשו לפני אמירת הנוסחאותכ-2 דקות לאחר קבלת הנוסחה לטסטכ-10 דקות לאחר קבלת הנוסחה לרפואה של מחלת הסרטן.

כאמורמטרת הטיפול היא לתת כלי משלים לרפואה של מחלת הסרטןחיזוק שדות אנרגיה על ידי תכשיר אנרגטי ובחירת תכשיר שיפעל שמחלה לא תחזור חלילה בעתיד.

השוני בין הצילומים הוא בדברים הבאים:

המוקד המרכזי אפשר לראותו בזרת השמאליתבשעה שש באגודלים בשתי הידייםוכן באזורים הקשורים לאזורים לימפטייםמה שמעיד על מוקד הקשור ישירות לעברה הפתולוגי של הנבדקתניתן להשוות את המוקדים בזרת הן בשמאל והן בימין וכן באגודליםניתן להשוות עם המפה הטופוגרפית.

בצילום לאחר קבלת הנוסחה לטסט אפשר לראות את השינוי באזוריםניתן לראות פתיחה אנרגטית וכן את ההתפרצות האנרגטית בעיקר באגודל השמאלי.

ההבדל המהותי ביותר קוטר הכתרים נראה עגול יותר באופן כללימה שמראה על זרימה תקינה ואיכותית יותר של אנרגיה.

ואילו הצילום השלישימעיד על איזון משמעותי לאחר קבלת הנוסחה לרפואה של מחלת הסרטן והשפעתה של כעשר דקות.

בין הצילום השני לשלישי ההבדל הוא בזרימת הלימפה הטובה ביותרגם בגוף האתרי והן במישור הפיסי.

בנוסף אפשר לראות צילום לפני קבלת הנוסחה לרפואה של מחלת הסרטן ואחרי קבלת את כף היד השלמה וגם בה ניתן לראות את השינוי המשמעותי וההבדל הגדול שנוצר לאחר קבלת הנוסחה.

אפשר להגיד שהתחיל תהליך של שינוי מהותי אצל הנבדקת שיבוא לידי ביטוי בעתיד.

נבדקת במספר צילום: 738. אחרי הקלף: 741 צילום כף היד לא יצא באיכות הדפסה.

הצילומים נעשו לפני קריאת הנוסחה ואחריהצילום שני נעשה בערך כ-4 דקות לאחר הצילום הראשון.

כאמורמטרת הטיפול היא חיזוק שדות אנרגיה על ידי תכשיר אנרגטי ובחירת תכשיר שיפעל כך שהמחלה לא תחזור חלילה בעתיד.

השוני בין שני הצילומים הוא בדברים הבאים:

בצילום זה נראה מוקד בשתי הזרתות וכן באגודלים בשעה ששוכן באזורים הלימפטייםבמקרה זה קיימת כריתת האיברלאחר קבלת הנוסחה אפשר לראות פתיחה של היקפי ההילה במימדים משמעותיים ומרשימים במיוחדכלומר אפילו שהאיבר עצמו חסרבמישור האנרגטי הפתיחה היא משמעותית ונראית לעיין.

סיכום

בדוגמה שלפנינו אפשר לראות צילום של שתי נשים לפני קבלת הנוסחה ולאחריה.

ניתן לראות שלאחר קבלת הנוסחאות נמצאו שינויים בגוף האתרישהם קודמים לשינויים בגוף הפיסילכן אפשר להגיד שהתחיל תהליך של שינוי מיידישינויים אלה מחלחלים לאיטם אל הגוף הפיסידרך מערכת המרידיאנים.

גם אדם שלא למד לקרוא צילום קירליאנייוכל להבחין בשינוי שחל ברמה האנרגטיתהשינוי הוא כל כך מהיר וכל כך גדול שאין ספק שההשפעה של קבלת הנוסחה היא רבהאין ספק שקיימת פתיחה אנרגטית משמעותיתבמיוחד אצל נבדקת אהיינו כאשר צילמנו אחרי קבלת שתי נוסחאות כולל נוסחה לרפואה של מחלת הסרטן.

כדאי היה לעשות מחקר מקיף יותר עם כמות גדולה יותר של אנשים כדי לראות את כמות השינויים ולאורך זמןכל זאת כדי לתעד שינויים באנרגיות המעוגנות במערכת המרידיאניםכל זהמבטיח פוטנציאל טיפולי לרופאה משלימה.

אדוארדו זבההומאופתבוגר מכון מנדלתלמידו האישי של פיטר מנדל.הוסמך גם ללמד רפואה אזוגטית לאנשי מקצועכ-20 שנים מטפל בריפוי משלים אירופהבדרום אמריקהבהודו וכיום במרפאה בת”א ובתל מונד.

________________________________________________________________________

בס”ד

לכבוד קליניקה לרפואה משלימה ”גן ישראל” לפי שיטת מכון חיים ”נשמת ישראל” ולכל המעוניין 10.06.2012

חוות דעת

מרכז רפואי של ד”ר אילן זמיר ערך מחקר כדי לקבוע את היכולת של פורמולת מכון החיים לספק אפקט טיפולי

המחקר נערך באמצעות שיטת הטסט ווגטו(ביו)רזוננסי IMEDIS-ART על פי הנחיות No.99/96 של המשרד הבריאות של רוסיה במכשיר ”MINI-EXPERT-D” המאושר לשימוש על פי האישור של השירות הפדרלית של רוסיה לפיקוח על הבריאות ולפיתוח חברתית (No.FS 022a3065/0415-04 מ-8 ביולי, 2004).

אודות השיטהאורגניזם חי וכל מערכותיו מקרינים גלים אלקטרומגנטיים חלשים במגוון רחב של תדריםלכןכאשר  משדרים גלים האלקטרומגנטיים חלשים בתדר דומה על ידי המכשיר חיצוני (אם יש לגוף גלים בספקטרום זהה),  זרמי אנרגיות של המערכות הגוף הרלוונטיות – מגיעות למצב התהודהשינויים אלה ניתנים למדידה.

כאשר מבצעים ברציפות בדיקת ספקטרום תדרים שונים של האורגניזם באלגוריתם מסויםניתן לקבל מידע מפורט ומדויק אודות גורמים או תהליכים מסוימים.

באמצעות סולמות מיוחדים ניתן להגדיר את התכונות של האורגניזם כולושל  האיבריו ומערכותיו השוניםואז לבחור טיפול האופטימאלי והמותאם ביותר למטופל מסויםהן בתחולה והן במסגרת יכולות הגוף לקבל את הטיפול.

כמובן שלכל מטופל מסוים בזמן טיפול מסוים יש צעד התרפי האופטימלי משלוספקטרום התדרים (הגליםמאפיין  האובייקט ייחודי כמו טביעת אצבעלכן נדרשת הבחירה של טיפול עבור כל המטופל בנפרדיש לציין שגםכאשר קיימת תרופה למחלה ספציפיתתרופה זאת לא תמיד מתאימה למטופל מסוים.

על פי שיטה הנ”ל בוצעו בדיקות של הנוסחה המוצעת על ידי ״מכון חיים״ על מנת לקבוע אפשרות שימוש בה למטרה רפואית.

נבדקה השפעת הנוסחה הן לגבי יכולתה פוטנציאלית והן לגבי השפעתה מעשית בפועלנוסחה הייתה מתאימה לנבדקים והבדיקה הוכיחה יכולת השיטה להשפעה רפואיתהשפעתה הייתה חיובית הן לגבי תוצאות כלליות בכל הגוףהן לגבי אינדיקטורים פסיכוסומטיים בודדים.

בהקשר לאמור לעילאשמח לפתח תכנית משותפת על מנת להמשיך מפורט יותר ולטווח ארוך את המחקר של אפשרויות טיפוליות של נוסחה זו כגורם טיפולי עצמאי ו/או ככלי תמיכה לטיפול ראשוני.

בברכה

ראש המרכז לרפואה משלימה

ד”ר א.זמיר (MD) רופא הומיאופט

________________________________________________________________________

בס”ד

מתוך הראיון עם ר‘ ישעיה ברוסילובסקימומחה לאבחון וריפוי באמצעות תדרים

אלקטרו–מגנטייםראש קליניקה לרפואה משלימה עזרתון

שי’ ברוסילובסקי בהיותו בוגר בית הספר בן 17 נרשם באוניברסיטה של ​​קייבבפקולטה של קיברנטיקהאבל עד מהרה גלגל הגורל הביאו למחנה קיץ של חב”דשם הוא החליט לעזוב מקצוע טוב כדי להציל את היהדות שלואת הנשמה שלושי’ החליט לעזוב את האוניברסיטה וללמד תורה בישיבהכתוצאה מכךלאחר מספר שנים של לימוד במוסד דתי גבוהה – ישיבה בישראלשי’ הפך להיות מתכנת טוב בחברה גדולהויחד עם זאת,איש מפורסם בציבור הקוראים דוברי רוסית ומתרגם של מאמרים וחומרים רבים הקשורים לתורה ולחסידותלפני כמה שניםהקים והיום מוביל בהצלחה את המרפאה הישראלית לרפואה משלימה עזרתון.

תוצאות המחקר אודות פעולת הנוסחאות של מכון חיים – קטעים מתוך ראיון

התבקשתי לחקור את הנוסחה של המכון החייםומכיוון ועוד מילדות אני אוהב אקסטרסנסוריקה וגם יש לי מכשיר שיכול למדוד את זההסכמתי לערוך את המחקרהנוסחה מאוד מצאתה חן בעינייזה באמת מוסיף אנרגיהוכל זמן מכון חיים מייצרת נוסחה מושלמת יותר ויותר. (נוסחהיותר ויותר נותנת לאדם את החיות.

אנחנו לא עשינו הרבה מחקרים עם הנוסחאות של המכון החייםמדברים היודעים לנו.

נתנו לאנשים לנסות ואחד מהתוצאות מצוינות שסיפרו לנו האנשים שקיבלו מאתנו את הנוסחה – בלי כל דבר אחר – היה שיפור טוב מאוד של שינהאנשים התחילו לישון טוב יותרבנוסףאנשים הרגישו את עליית האנרגיההרגישו רוח אופטימית יותרזה מה שיצא מהמחקרים אלה קטנים שהצלחנו לעשות.

ברור כי זה נותן תרומה לשיפור של בריאות האדם ללא ספקוהם משתפרים כל הזמןבכל פעם הנוסחה נעשית טובה יותר ויותרואני מאמין שיבוא היום שנוסחה תהיה מביאה רפואה מיידית לאדם!

________________________________________________________________________

בס”ד

דווח של בדיקה קצרה של התמונה שבאמצעותה נגלית אנרגיה חיובית שהוצגה לבדיקה עצמית של כל המעניין. (אחת מהגרסאות הקודמות של התמונה).תרגום מרוסיתבסוגריים מרובעות – הסבר של מתרגם.

הבדיקות בוצעו על ידי יועץ מוסמך (מוסקבה 2012) פרפסיכולוגית Dilyanna (דיליאנה)

Dilyanna היא יועצת במספר אתריםהמכתב מבקש אימות נשלחה למומחים באתרבעת שבין יותר מ -800 מומחים באזוטרי Dilyanna הייתה בין 50 ראשונים.

להלן ההעתקים מתורגמים (מתוך התכתבות בצ’אט של אתר המומחיםמתשובות של דיליאנה ”באון-ליין” תוך כדי הבדיקה ומסרים קצרים על תוצאותיה.

parapsychologist — Dilyanna

06.12.11 11:55:15

התחילה לבוא אנרגיה

parapsychologist — Dilyanna

06.12.11 11:55:21

חיובית

parapsychologist — Dilyanna

06.12.11 11:56:20

מציב את הצינור [רוחניבמקוםאני לא יודעת לפעם אחת או באופן קבועיהיה צורך לבחון שוב מאוחר יותר.

סיכום

מן התמונה עם חינניות באה אנרגיהשמשפיע על הצ‘אקרות וגופים רוחנייםבאמת יש רצון לשתותתמונה ”תפורה” [טמונים בה תכונות מיוחדות] – מרגישים את זה מייד.

________________________________________________________________________

בס”ד

Rabbi Yehuda Vilensky (Travinsky) graduated in 1992 from the Rabbinical College of America in Morristown, NJ. In 1996 he received a master degree in philosophy of medicine from the State Academy of Maimonides, Moscow, Russia. In 1999 he received a certificate for practicing acupuncture from Su Jok Academy, Moscow, Russia.

Rabbi Vilensky taught courses on various Jewish themes including Kabbalah in New York and New Jersey synagogues. He also lectured in seminars around the world including the United States, Canada, Israel and Russia.

Currently Rabbi Travinsky resides with his family in Israel, where he holds a spiritual and distant healing practice.

Feedback

31.07.2011

To whom it may concern

I’ve tested Positive Energy formula

I can tell that it makes strong initial positive influence

and I can recommend it for prolong testing for it’s healing effect.

I think it may show essential results.

Yehuda Vilensky,

Master in Philosophy of Medicine,

Acupuncture therapist,

Bioenergy healer

——————————————–

חוות דעת

04.09.2011

בדקתי את ההשפעה של נוסחאות ותמונותומצאתי השפעתן חיוביתנותנת אנרגיה ומצב רוח חיובי בצורה בולטת.

יש להן גם תכונות של חיזוק כלל בריאותי ושל ריפוי.

יהודה וילנסקי – טרווינסקי

מגיסטר של הפילוסופיה ברפואה

המטפל בדיקור סיני

________________________________________________________________________

בס"ד


המלצה של מר דוד קרוויץהיום – שדרן בחיר ברדיו בלגי לדוברי רוסית

התזה קצרה בעלת עצמה של אנרגיההרגש כאילו אתה שוחה בבריכה מלאה שמפניההבועות פורצותומזה כיף ומהנה.

פיהוק שבדרך כלל מלווה ניקוי אנרגטיעיניים דומעותכאילו מהתרגשותזה קורה בזמן התפילהאו כאשר אתה מקשיב לתורה ב"התנודות הנכונות.

עקצוץ קל בקצות האצבעותמלווה בתחושה של קלילותכמעט ללא משקלבזמן של פתיחת התמונה עם רישוין בידיים – אפילו הלב קצת דאב.

יש סימנים אופייניים של הוספת האנרגיה.

David Kravits

________________________________________________________________________

בס"ד

23.06.2011

דוח של מחקר [נוסףשנערך על ידי שלמה ברוךבעל המכון "הילה שלי"

להלן תוצאות האבחון של הילה וצ'קרות לפני ואחרי אמירת הנוסחה.

ראשית כל אני רוצה לצייןשאבחון אינו רפואי, לכן אין להשתמש בו לשום מטרות רפואיות בשום פנים ואופן!

לפני הצילום הראשוני ישבתי מספר דקות באופן רגוע.

ביצעתי את הצילום.

אלה תוצאות הצילום לפני אמירת הנוסחה:

בהילה ישנם ארבעה אזורים עיקריים אליהם מתייחסת המערכת-הילה מרכזיתדומיננטיתהילות בצד ימין ושמאל של הגוף והילה מעל הראש.

הילהכפי שרואים את זה בצילום בצבע תכלת – גם מעל הראשגם הילה מרכזית וגם בצד שמאל של הגוף. הילה בצד ימין של הגוף סגולה.

מצב האנרגטי מבחינת הצ'קרות

ישנן שבע צ'קרות בסיסיות בגוף האדם.

ראשונה – צ'קרת הבסיס ממוקמת בקצה עמוד השדרהצבע טבעי-אדוםזאת צ'קרה של הישרדות היומיומית.

בצילום הצבע אינו אדוםהיא קטנה מהגודל הרגיל וצורתה אינה עגולהזה מעיד על חוסר אנרגיהאפשר ליחס את זה לעייפות פיזית עקב שעת הצילום המאוחרת.

רמת האנרגיה בגרף : 20

שניה – צ'קרת הטבור ממוקמת כשתי אצבעות מתחת לטבור ומעבירה לגוף אנרגיה של יצירתיות ותעוזהצבע טבעי-כתוםלפי הצילום הצ'קרה כתומהאך צבע חלש והיא קטנה מהרגיל.

רמת האנרגיה בגרף : 30

שלישית – צ'קרת מקלט השמש אחראית על העברת אנרגיה של שליטה בחיים על כל היבטיהצבע טבעי-צהוב.לפי הצילום צבע הכן צהובאבל חלש ולא ברורהצ'קרה קטנה מהרגיל.

רמת האנרגיה בגרף : 30

ראוי לצייןששלושת הצ'קרות הראשונות מהוות מערכת אנרגטית אחת-הן מעבירות אנרגיה לתפקוד

הפיזי היומיומישלושתן במצב של חוסר אנרגטי ברגע של הצילום.

ארבעת הצ'קרות הבאות מחברות את גוף האדם לאנרגיות רוחניותמנטליות.

רביעית – צ'קרת הלב – רגשות.

צבע הטבעי-ירוקלפי הצילום הצ'קרה גדולה.גדולה מידי אפילואבל בצבע ירוק0כמו שצריך להיות.זה מעיד על "בריחהשל אנרגיה.

רמת האנרגיה בגרף : 40

חמישית– צ'קרת הגרון –תקשורת וקומוניקאציה.אנרגטית היא קשורה לצ'קרת הלב.גם היא גדולה מידיצבע טבעי-כחול.

רמת האנרגיה בגרף : 50. גם פה ישנה "בריחהאנרגטית.

שישית – צ'קרת העין השלישית –אינטואיציה.צבע טבעי-סגול.

רמת האנרגיה בגרף : 60. צ'קרה מפותחת.

שביעית – צ'קרת הכתר –תקשורת עם הנשמה. צבע טבעי-לבן.

רמת האנרגיה בגרף : 30

גרף גודל הילה (לא מדובר בממדים פיזיים) AURA SIZE.

גרף מראה את רמת ההשפעה על הסביבה,עד כמה אדם מוכן להוביל אחריו ולנהל אנשים אחרים.

נתון בגרף : 60

גרפים נוספים

גרף הרוגע – עמודה הכחולה מראה טמפרטורת החדר(היה די חם), עמודה הירוקה מראה את מצב הרוגע/לחץמעל 110 – מצב רגוע ומאוזןלפי הגרף : 114.מצב מצוין.

מימינו :גרף גוף-תודעה-רוח-שליש לכל אחדמצב מאוזן.

ENERGY LEVEL גרף מצב האנרגטי

הנתונים בין 600000 עד 800000. מצב חיובי בהחלט.

גרף הרגשות (אמוציות ) – סינוסואידה סבירהמצה האנרגטי בסדר.

גרף של מצב הרוח – החץ נוטה ימינהמצב הרוח טוברגוע.

גלגל הצבעים –שני החצים אחד על השני-מראה על איזון בין גוף לנשמהכאשר החצים מתרחקים אחד מהשני – האיזון הופר.

גרף האחרון – מראה רגיעה או לחץ נפשי

מעל 5 – מצב רגיעה גבוה.בזמן הצילום הנתון : 18

אלה תוצאות הצילום אחרי אמירת הנוסחה

ישבתי מספר דקות באופן רגועאמרתי את הנוסחהישבתי עוד כ-10 דקות באופן רגוע אפילו בלי לקום מהכיסאביצעתי את הצילוםואלה התוצאות לאחר אמירת הנוסחה.

צבע הילה השתנה לשילוב בין כחול עמוק לסגול. לפי הניסיון שליבחלק גדול מהמקרים שינוי כזה לא אופייני במצב כאשר אדם לא מבצע שום פעילות פיזית כאן קרה איזה שהו שינוי באנרגיה.

(אני לא מביע שום דעה על הנוסחהאלה מעביר את משאני רואה על המסך)

מצב האנרגטי מבחינת הצ'קרות

ראשונה – הפכה להיות אדומה והרבה יותר ברורה

רמת האנרגיה בגרף : 40 – צמיחה של 20 נק'.

שניה – הפכה להיות הרבה יותר ברורה וכתומהגם הגודל התאזן.

רמת האנרגיה בגרף : 60 – צמיחה של 30 נק'.

שלישית – כמו שתי הקודמות-גדלה ויותר ברורהצבע טבעי.

רמת האנרגיה בגרף : 40 -צמיחה של 10 נק'.

רביעית – התאזנה קצת מבחינת הגודלצבע טבעי.

רמת האנרגיה בגרף : 40 – ללא שינוי אנרגטי.

חמישית – התאזנה בגודל.

רמת האנרגיה בגרף : 60 – צמיחה של 10 נק'.

שישית – ישנה ירידה של 10 נקבאנרגיה.

שביעית – הפכה להיות הרבה יותר ברורה ולבנה.

רמת האנרגיה בגרף : 80 – צמיחה של 50 נק'.

גרף גודל הילה (לא מדובר בממדים פיזיים) AURA SIZE.

גרף מראה את רמת ההשפעה על הסביבה,עד כמה אדם מוכן להוביל אחריו ולנהל אנשים אחרים.

נתון בגרף : 60 – ללא שינוי.

גרפים נוספים

גרף הרוגע – עמודה הכחולה מראה טמפרטורת החדר (היה די חם), עמודה הירוקה מראה את מצב

הרוגע/לחץמעל 110 – מצב רגוע ומאוזןלפי הגרף : 119. מצב מצויןצמיחה של נק'.

מימינו :גרף גוף-תודעה-רוחהמאזן השתנה לטובת הרוח : 50 רוחגוף ותודעה – 25 כל אחד.

ENERGY LEVEL גרף מצב האנרגטי

הנתונים בין 700000 עד 900000

מצב חיובי בהחלטישנה צמיחה בנתונים

גרף הרגשות (אמוציות) – סינוסואידה סבירהמצה האנרגטי בסדר

גרף של מצב הרוח – החץ נוטה ימינה – מצב הרוח טוברגוע

גלגל הצבעים – החצים מתרחקים אחד מהשני – האיזון הופרכנראה כתוצאה מכניסת אנרגיה כלשהי

גרף האחרון – מראה רגיעה או לחץ נפשי

מעל 5 – מצב רגיעה גבוהבזמן הצילום הנתון : 24 עם פריצה ל-25. מצב אנרגטי שמתאים

למדיטציה

בכבוד רב

שלמה ברוך

________________________________________________________________________

בס"ד

דוח מקוצר של המחקר [ראשוןשנערך על ידי שלמה ברוךבעל המכון הילה שלי

בעקבות פנייתך ולפי הסיכום בינינו פעלתי לפי מה שכתוב ברישיון ששלחת אלי ב–06.06.2011 הצטלמתי על ידי המכשיר שמראה הילות וצ’קרות

תוצאת הצילום נקראת BEFORE

לאחר מכן אמרתי את הנוסחה כפי שהיא מופיע בדףישבתי מספר דקות והצטלמתי בפעם נוספת

תוצאת הצילום נקראת AFTER

בצילום הראשון רואים הילה סגולה במרכז ובצדדים ,והילה בצבע תכלת מעל הראשבצילום שנעשה לאחר אמירת הנוסחה רואים שצבע תכלת מופיע ברוב אזורי ההילה.

המערכת INNERACTIVE בנויה באופן כזהשהיא מראה שינויים באנרגטיקה של גוף האדםברוב המקרים שינויים כאלה מתרחשים אחרי פעילות פיזית מינימליתבמקרא הזה כמו שכתבתי קודםישבתי ולא ביצעתי פעילות כלשהיחל שינוי מסוים באנרגטיקה צבע תכלת שהופיע חלקית הפך להיות משמעותיהתווסףגודל הילה ואור לבן מעל הראש דבר המעיד על רמה רוחנית גבוהה וכן אור לבן התפשטסביב כל הרוש – דבר חיובי בהחלט.

יצויין כי לאבחון רפואי לפי הילה יש לפנות לרופא מומחה בעשיית דיאגנוזה על פי צילומים וגרפים של הילה ואין לראות בדווח הנ”ל שום המלצה רפואיתלשימוש בנוסחה הנ”ל.

בברכהשלמה ברוךבעל המכון הילה שלי

________________________________________________________________________

בס"ד

סיכום של דוח אבחוני שדה אנרגיה

הוספות לסיכום של דוח הנרשם ע"י אילן דבשאמידע אודות עורך המחקר (לפי פרסומו באתרו). בכללי.

אד"ר אילן דבש
מנהל המכללה הבינלאומית לאימון וניהול (ICCM), מרצה ובעל אתר "הילותהאתר המוביל בישראל בתחום צילומי הילותייעוץהדרכה והכוונה.

יליד צ'ילה ועלה לארץ בשנת 1982. במהלך חייו חקר את הקשר בין המציאות לרוחניותלמד קורסים בנושאי השפעת החשיבה על המציאות כגון: Silva Ultramind, EFT,NLP ועודבנוסףכמנהל בחברות היי טקעבר הכשרות ניהול ואימון אישי לעסקיםמשנת 2004 ועד היום חוקר את השפעות שונות על 'הילת האדם', על בריאותו ועל יצירת המציאות בחייוהופיע בתוכניות טלוויזיה בערוץ 2, בערוץ 10 ובערוץ 25.

בכללי

תאריך המחקר – בסיון ה'תשע"א – 09.06.2011

משתתפים – הנבדקים – 4

צילומים של ההילה נעשו

לפני ביטוי הנוסחהלאחר כ 3 – 5 דקות לאחר קבלת הנוסחהבערך 20 דקות לאחר

התבטאות של נוסחהלפני צילום ראשון ושלישי חלק הנבדקים שתו מים. 2 מנבדקים באו למעבדה מבחוץ לפני כ-רבע שעה לפני תחילת עשיית הצילומים ושניים נמצאו במעבדה תוך זמן ממושךבנוסף להנ"ל – נעשו צילומי הילה לשני הנבדקים דקה אחת לאחר הפעלת המכשירים (שברשות מכון חיים)

סיכום

ממבט כללי על הצילומים ניתן לומר שאכן הייתה השפעה כלשהי על השדה האנרגטי של המצולמים.

ייתכן מאוד שההשפעה הייתה אכן מהמוצר הנבדק.

קשה לומר בוודאות שאכן המוצר משפר את האיזון ו/או הבריאות של המצולמיםעם זאת ניתן לראות שישנה מגמת עלייה אחרי 20 דקות מרגע הניסוי.

אצל אלכס ניתן היה לראות את השיפור המשמעותי ביותר גם ברמה הגופנית אך יש לזכור שזה יכול גם לנבוע בשל אפקט פלסבו.

כדי למדוד את הדברים בצורה מדויקת יותר הייתי ממליץ להביא אנשים שלא קשורים למיזם ולבצע את הניסי עליהם כולל קבוצת ביקורת.

רשם

אילן דבש

________________________________________________________________________

בס"ד

דו"ח הבדיקה של הנוסחהשנערכה במשך השבוע על ידי דמיטרי סבטובראש מכון הילה באירקוטסקרוסיה

יוני 2011

מי הוא?

דמיטרי סבטוב בעבר עבד באקדמיה למדעי הרפואהעסק בפתוח של חידושים טכנולוגיים.

התמחות בתקופת הדוח

אזוטרי.

החינוך אזוטרי:

תעודת № 1118 רייקי – מערכת של ריפוי טבעי מיקאו אוסואי,

תעודת № 719 "קורס עיקרי פרקטי בבית ספר של מיכאיל רדוגה.

מהדוח

(יום א' – התחברות לנוסחה)

לאחר חיבור לנוסחה צבעים של הילה נעשו קצת יותר נקייםבאו אנרגיות נקייותאבל ההילה התכווצה מעט.

(יום ד)

לאחר ההתחברות, 14.37 באו אנרגיות נוספותבגודל ההילה ירידה קלה. 14.48 הילה קיבלה מראה ראשוני. 14.59 עלו תנודות של צבע.

תצפיות

בזמן החובר לנוסחה מופיע זרם של אנרגיות "על". אם באותו זמן לעבוד עם התודעההזרם עולה רב פעמי

סיכום

על בסיס הניסויים לא ניתן לעשות את המסקנות הסופיות וזאת בגלל מספר קטן של בדיקות ומעקב של אדם אחד ולא קבוצה גדולה.

אבל ברור שניתן לומר כי כאשר אתה מתחבר לנוסחה אתה מתחבר לאנרגיות "עלחיוביותהמשפיעות על האדם בעדינות ובאפן חיובי.