אישור לשימוש בנוסחת חיים במסלול הטיפולי

הוראות השימוש בנוסחה

שימו לב!

אתם באים להשתמש בתכנה נפלאה שהושקעו בה שנים של עבודה קשה כדי לאפשר את הטיפול שבצורה מקסימלית יהיה מועיל למטופל, וזה גם בלי לפגוע במטפל. כל הדברים הבאים נכתבו לא כדי להקשות אלא רק כדי ליעיל את הטיפולך ולכן חובה לקיים אותן במלואן.

הן עוזרות לא רק לעשיית הטיפול אלא גם לניהול נכון של תיק המטופל/ת. 

לתשומת לבכם, הוראות אלה כלל לא קשות ודורשות רק ריכוז ועיון חד פעמי של 15 דקות. ובערת השם דקות האלה יעזרו לכם לאורך כל הדרך!
ומי שלא מקיים הוראות אלה הוא עלול לקלקל את הטיפול ותכנה טיפולית יכולה לשם הגנתו והגנת המטופל באופן חלקי לנתק אותו מאפשרות לעשות את הטיפול באמצעות הנוסחה.

הוראות לטיפול רגיל

1. לאחר התשלום** עבור השימוש בנוסחה לצורך הטיפול במטופל/ת שבו/ה את/ה בא/ה לטפל כעת, יש להעלות על המסך את הקובץ של הרישיון שלך לשימוש בנוסחה.
אם היום עוד לא קיבלת את הנוסחה לעצמך, יש לקבל אותה לפני ולא בנוכחות של המטופל/ת שבאת לטפל בו/ה כעת. אין להתחיל טיפול לפני שעברו כ-30 דקות לאחר קבלתך לעצמך של הנוסחה. ולכל טיפול הבא שבאותו יום אין צורך לקבל את הנוסחה מחדש.
אבל אם יצא לך בין קבלתך של הנוסחה לבין הטיפול שאת/ה בא/ה לעשות ויקוח עם מישהו/י או עשית את הדבר שאתה לא בטוח/ה בכשרותו או/ו ביושרו, יש לקבל על עצמך את הנוסחה מחדש טרם הטיפול שבאת לעשות. כי זה גם יחזיר חזרה את התקינות של האינטראקציה שלך עם היקום וגם יגדיל את היכולתך הטיפולית.   

1.1*. לפני הטיפול יש לרשום פרטי המטופל/ת ותלונותיו/ה (בתוך האימייל זה שפתחתם לצורך הטיפולים, בטיוטה של מכתב). אם יש בידי המטופל/ת חומר של אבחון קונבנציונלי או/ו הוראות טיפוליות – יש לצלם אותו ולצרף בקובץ המצורף לטיוטת המכתב האמורה. לאחר מכן יש לשלוח מכתב זה לאימייל האמור שפתחתם לצורך טיפולים (היינו לעצמו) וכן לאימייל info@lifeformula.name. לאחר הטיפול יש לפתוח תיקיה נפרדת לאותו/ה מטופל/ת ולהעביר את המכתב הזה לתיקיה שפתחת.

1.2*. חובה להודיע למטופל/ת שאם עושים לו טיפול ראשון באמצעות נוסחת המטפל והוא עוד לא השתמש/ה בעצמו/ה בנוסחת חיים בריאים או בנוסחת חיים של המכון,- חובה עליו/ה לאחר התחלה של הטיפול הראשון לנוח במשך 20 דקות ולשתות כוס גדולה של מים. ובמשך 2-3 שעות לאחר הטיפול הראשון יש לו/ה להימנע מעבודה פיזית קשה ומנסיעה מהירה! ואם אין לו ביום זה אפשרות כזאת – יש לקבוע טיפול  ראשון זמן אחר!

לא חובה אבל מומלץ לקבל ממטופל/ת מכתב הסכמה לטיפול זה באמצעות נוסחת המטפל/ת בנוסח מצורף***. 

2. כדי לטפל יש כאמור להעלות על המסך את הרישיון שלך לשימוש בנוסחה (לכל טיפול מחדש), ולגעת בכפתור 7 (ולפני נגיע בו להגיד, לשם טיפול במי נוגעים בו בפעם הזה).

זמן מומלץ לטיפול (לאחר לחיצה בכפתור 7) הוא 59 דקות. אבל ניתן גם לקצר את הזמן. לשם כך לפני לחיצה בכפתור 7 בנוגע לאותו טיפול יש לאחר אמירת שם ושם משפחה של המטופל לציין כי טיפול זה יהיה משך כך וכך דקות. אסור בהחלט לשנות את הזמן של הטיפול לאחר שקבעת אותו. (קביעות זה של הזמן נוגעת רק לאותו טיפול ספציפי ולא לטיפולים שלאחריו).

לחכות 59 דקות או זמן אחר שקבעת לאותו טיפול. 

(יש עוד כמה אופציות של פעילות חזקה ומועילה ביותר עם נוסחת המטפל/ת אבל יש ללמוד אודותם אצלנו כדי לדעת איך להשתמש בהם בצורה נכונה).

3. ככלל אין לעשות טיפול יותר מ-59 דקות.

4. אם הטיפול נעשה בנוכחות של המטופל/ת (ולא בשלט רחוק) יש להיות בזמן הטיפול במרחק של 2-2.5 מטר מהמטופל/ת. אי קיום של זה עלול להפחית וגם באופן משמעותי את התוקף של הטיפול.

5. לאחר כל טיפול יש לסגור את תמונת הרישיון שלך.
לאחר זה מומלץ אבל לא חובה לחכות ללא פעילות במשך הזמן שלקח הטיפול פלוס 5 דקות (אבל מותר באותו זמן לדבר עם המטופל/ת ולרשום במחשב את פרטי הטיפול. כמובן מומלץ מאוד לרשום רגשותיו הראשונות של המטופל אבל יחד עם זאת צריך לזכור ולדעת להסביר כי לא כל אחד מבחין בכל השינוים בו ברגע שנעשה לו טיפול אנרגטי). כגון אם לצורך הטיפול נגעת בכפתור 7 ב-12.30 ולאחר טיפול של 59 דקות הורדת מהמסך את הרישיון שבאמצעותו טיפלת במטופל/ת זה/זאת ב-13.34, – יש לחכות ללא פעילות אקטיבית ורצוי ללא דיבורים עם אנשים אחרים (חוץ למטופל כמובן אבל גם איתו לא להעריך מדי) וכמובן ללא טיפול נוסף במשך לפחות 65 דקות.

אבל אם יש תור לטיפול הבא שכבר נקבע או יש צורך לעשות טיפול דחוף גם למישהו/י אחר/ת אז אין צורך לחכות את כל זמן הנ''ל אלא מספיק לעשות הפסקה מינימלית. 

אבל כאמור חובה להוריד ולהעלות את הרישיון שלך לכל טיפול מחדש. וחובה לעשות את ההפסקה המינימלית האמורה. ומי שלא מקיים הוראות אלה הוא רק עלול לקלקל את הטיפול הבא ותכנה טיפולית עלולה באופן חלקי לנתק אותו מעשייה של טיפול הבא באמצעותה.

6. אם היו לך רגשות מיוחדות בזמן הטיפול (כגון הרגשת שהרבה אנרגיה עוברת דרכך, התעייפת במיוחד לאחר הטיפול וכו') – מומלץ לרשום אותם בטיוטה של מכתב ולשלוח מכתב לכתובת של אימייל שפתחתם לצורך טיפולים (לעצמו) ולאימייל info@lifeformula.name ולהעביר את המכתב זה לתיקיה של אותו מטופל בשם "הוראות נוספות".

7. לא יאוחר מיום לאחר הטיפול יש לדבר עם המטופל/ת ולרשום תגובותיו בנוגע לתוצאות של הטיפול. יש לרשום אותם בטיוטה של מכתב ולשלוח מכתב לכתובת האמורה (של אימייל שפתחתם לצורך טיפולים) ולאימייל info@lifeformula.name ולהעביר את המכתב זה לאותה תיקיה שפתחתם לשם הטיפול באותו/ה מטופל/ת. אין להשיב מיד למטופל על תגובותיו שלא ברורות לך אלא לרשום אותם ולהגיד לו שתעבור שוב על הדיאגנוזה שלו ותחזיר לו תשובה. 

מי שאין לו אפשרות לרשום את זה באימייל צריך לסדר תיקיה נפרדת בנוגע לכל המטופל/ת וכן את להעבירנו בפקס 02-9997703 את המידע האמור כנ''ל.

המלצות למטופל/ת

1. אם מדובר על טיפול ''בשלט רחוק'' לדעת מתאי מטפלים בו/ה ולהיות במרחק של לפחות 2-2.5 מטר משאר אדם במשך זמן של אותו טיפול.

2. למי שעוד לא השתמש/ה בעצמו/ה בנוסחת חיים של המכון חובה לאחר התחלה של הטיפול הראשון לנוח במשך 20 דקות ולשתות כוס גדולה של מים. במשך 2-3 שעות לאחר הטיפול הראשון יש להימנע מעבודה פיזית קשה ומנסיעה מהירה!

3. חשוב מאוד לרשום את כל שינוים במצב הבריאות עקב הטיפול ואם היו - גם תגובות של הגוף על הטיפול במשך הטיפול עצמו. זה חשוב במיוחד בנוגע לטיפול הראשון ורצוי גם עם השאר של הטיפולים. על מה יש להתרכז: שינוי במצב רוח, שיפור בראיה, שקיפות נעימה בראש, רעננות, חום נעים בחלקי הגוף, טעם מתחת בפה, כאב ראש לפני שתיית כוס מים כנ"ל, כאב באיברים שנפגעו בעבר, סחרחורות כו'. רצוי מאוד לשלוח מידע אודות האמור לאימייל info@lifeformula.name או לפקס 02-9997703. זה יעזור למכון ולמטפל שלך ליעיל את טיפולך. 
 

תשלום

אם את/ה רופא או מטפל/ת מוסמך על ידי מכללה וכד', את/ה יכול לטפל עם נוסחת חיים שלנו. ניתן לבחור מסלול התשלום הכי נוח לך ולשנות אותו לפי הצורך.
לשם כך מוצעים 3 מסלולים. לשלם מראש:

- 1500** דולר לחודש עבור כל הטיפולים שלך ללא הגבלת המספר של הטיפולים או
- 75** דולר לחודש עבור כל מטופל/ת שלך (ללא הגבלה במספר הטיפולים בו/ה) או
- 25** דולר עבור כל הטיפול.

וכאשר בעזרת השם תירא/י את התוצאות - תסכים/י כי זה בכלל לא יקר אלא מאוד שווה!

________________________________

 

* אי קיום של האמור בסעיף קטן זה לא מעקב את הפעלת הנוסחה אבל מומלץ ביותר לקיימו

** היינו לבחירתו/ה של המטפל/ת תשלום תקופתי (חודשי) עבור כל הטיפולים שלו/ה שבאותו חודש או תשלום עבור מספר הטיפולים במטופל מסוים במשך אותו חודש או עבור טיפול מסוים. כל המחירים הינם רק לגבי מטפל/ת אחד/ת שעבורו/ה שולם ולא עבור ראש קליניקה וכד' כדי שיחלק זכותו לכמה מטפלים. 

למסיימי הקורס של המכון שלנו אין חובה לשלם עבור הטיפולים שלהם עד לאחר חצי שנה מיום של קבלת התעודה על סיום הקורס.
 

*** טקסט ההודעה: אני, שם, שם משפחה, אימייל, יודע שטיפול בי ייעשה באמצעות נוסחת המטפל/ת, מסכים/ה עם אזהרות אודות הנוסחה האמורה ולהעברת מידע אודות הטיפול ליצרן של הנוסחה (כמובן בתנאי של שמירת סודיות בנוגע לכל המידע שהועבר)