תנאיי השימוש בנוסחת חיים


1. לפני השימוש בתוכנה טוטומטית אוניברסלית "נוסחת חיים" בפעם הראשונה רצוי לקראו בעיון את כל הטקסט הבא. כמו כן מומלץ לרענן את הזיכרון אודות התוכן שלו מפעם לפעם.

2.1. כדי להתחבר לאנרגיות ''על'' חיוביות יש לקיים את הוראות השימוש שבהתאם.

2.2. אם הרישיון מודפס, טוב לשים אותו בתיק לא נפרד ולהחזיקו שם.

2.3. עצם השימוש בתוכנה "נוסחת חיים" מהווה את הסכמתו של המשתמש/ת עם האמור בתניי השימוש ובאזהרות, שנימצאים בגישה פתוחה באתר זה.

יחד עם זאת, כל עוד והבעלים של התוכנה לא החליטו אחרת, אי קיום של אחד או כמה מהתנאים הנ"ל וכדלקמן שלא כתוב/ים גם בהוראות השימוש בתור תנאיי השימוש, וגם לא מפורש עליהם כאן שהוא/הם מעקב/ים את השימוש (והוא/הם גם לא מעקב/ים לפי התוכן של התוכנה עצמה), לא יהיה/ו מעקבים את השימוש בתוכנה.

ואלה הם תנאיי ההתחברות האלה: קבלה של התנאים שנמנים בסעיף 3. וביצוע בפועל של התנאים שנמנים בסעיף 4.

3. אני מתחבר/ת לאנרגיות ''על'' באמצעות נוסחת החיבור לאנרגיה חיובית בתנאים המפורשים להלן.

3.1.1 הריני מודע/ת שהנוסחה הנ''ל תעזור לי לשמור על בריאות הגוף והנפש, כולל הוספת התייעלות הפעולה של מערכת העיכול, היעילות של הפעילות הספורטיבית והתייעלות הטיפול הקונבנציונלי והתרופתי שניתן לי ע''י המומחים בתנאי שהטיפול הזה אכן נכון.

3.1.2 הריני מודע/ת שהנוסחה הנ''ל תשפר את היכולות שלי בשאר תחומי החיים למעט מקרים שנמנים בסעיפים 3.2.1, 3.2.2.

הערה חשובה – השיפור לא ייפגע גם במקרים המפורטים בסעיפי 3.2.1, 3.2.2. אך במקרים אלא השיפור בו זמנית יפעל רק בחלקו המקיים את הסתייגויות מפורשות בסעיפים 3.2.1 ו-3.2.2.

3.2.1 במידה ואני אעבור ביודעין על אחת או כמה ממצוות התורה שנוגעות ביחסים בין אדם לחברו – גנבה, שקר וכו' (אם אני יהודי/יהודיה) או על אחת או כמה ממצוות בני נוח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיה) או אפעל בניגוד למוסר הכלל אנושי הבסיסי או אם אני אעבור ביודעין על חלק או על כלל מצוות התורה בכל תחום שהוא (אם אני יהודי/יהודיה), או אם אני אעבור ביודעין על חלק או על כלל מצוות בני נח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיה) – אזי אני מתנתק/ת מאנרגיות הנ''ל עד שאחזור בי מההתנהגות שדובר עליה בסעיף קטן זה לעיל. וגם אותם ההשפעות שכבר קבלתי ימשיכו לפעול עלי בזמן עשיית עבירות אלה אך ורק לטובת שמירת בריאות הגוף ולא למטרות האחרות. לאחר סיום עשיית עברות מפורטות בסעיף קטן זה אני מתחבר/ת שוב לאנרגיות הנ“ל בכפוף לתנאי הרישיון וללא תשלום נוסף. אך אני לא מתנתק/ת מאנרגיות הנ“ל גם כאשר אעשה המעשים המפורטים בסעיף קטן זה, במה שזה יתאפשר לי לפי נוסחה, שאני לא אתנתק מאנרגיות אלה בזמן המעשים האלה.

3.2.2 במידה ואני אעבור בלא יודעין על אחת או כמה ממצוות התורה שנוגעות ביחסים בין אדם לחברו – גנבה, שקר/וכו' (אם אני יהודי/יהודיה) או על אחת או כמה המצוות בני נוח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיה) או אפעל בניגוד למוסר הכלל אנושי הבסיסי או אם אני אעבור בלא יודע ין על חלק או על כלל מצוות התורה בכל תחום שהוא ( אם אני יהודי/יהודיה ),או אם אני אעבור בלא יודעין על חלק או על כלל מצוות בני נח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיה) –אזי אני מתנתק/ת מאנרגיות הנ''ל עד שאחזור בי מההתנהגות שדובר עליה בסעיף קטן זה לעיל. וגם אותם ההשפעות שכבר קבלתי ימשיכו לפעול עלי בזמן עשיית עבירות אלה אך ורק לטובת שמירת בריאות הגוף ולא למטרות האחרות. לאחר סיום עשיית עברות מפורטות בסעיף קטן זה אני מתחבר/ת שוב לאנרגיות הנ“ל בכפוף לתנאי הרישיון וללא תשלום נוסף. אך אני לא מתנתק/ת מאנרגיות הנ“ל גם כאשר אעשה המעשים המפורטים בסעיף קטן זה, במה שזה יתאפשר לי לפי נוסחה, שאני לא אתנתק מאנרגיות אלה בזמן המעשים האלה. אני מתחרט במעשים אלה שעשיתי ללא ידיעה על עשייתם ו/או על איסורם.

3.3. מובהר כי בקבלתי של האמור לעיל אין עילה כדי לתת רשות לכל אדם או/ו גוף משפטי אחר לכל דרישה עתידית אלי בגין הקבלה ממני של כל טובת הנאה (בשבילו או/ו בשביל אחרים) בניגוד להסכמתי. אולם זה לא אומר שאני לא מסכים/ה עם מה שכתוב באזהרות ובתנאיי השימוש בנוסחת חיים שבדף הזה בזמן של קבלתי זאת של נוסחה זאת.   

3.4. מחיר מסובסד ו/או שימוש ללא תשלום עבור הלקוח - מה הם תנאיי השימוש.

אז מה זה - בחינם? - ישאל הלקוח. אבל אם כך, בטח יש ''אותיות קטנות''! - לא, זה לא בחינם. לרוב מוחלט זה באמת רווח נטו של משתמש, אבל בעניין חשוב אחד אנחנו כן מתחלקים ברווחים. לא בכל סוג של רווח אלא רק בעניין מסוים. וגם בו לא בכל הרווח שבאותו עניין אלא אך ורק בחלק של הרווח שיתווסף (בעניין זה) למשתמש/ת כתוצאה מהשימוש בנוסחה. אבל כן מתחלקים. וכתוב זה כאן ''באותיות גדולות''. והיות ונוסחה זאת היא בינתיים דבר חדש, אז כדי לתת הסבר ברור נביא משל מחיי יום יום (זה לא יהיה משל לכל דבר אבל הוא עוזר להבין על מה מדובר).

תתארו לעצמכם מקרה כזה. יש לכם בית חרושת. יש לכם גם בניין משלו וגם מכונות ייצור. והוא נותן רווח מסוים, נגיד 10000 דולר לחודש. יום אחד ניגש אליכם מפתח תוכנה עם הצעה שאי אפשר לסרב לה. הוא אומר כך: יש לי תוכנה בשבילך רב תחליטית, מאוד משוכללת. היא גם תפעל להוספת כמויות של ייצור, גם תחסוך אנרגיה וגם תשפיע לכך, שהבית ומכונות לא רק שלא יהיו מתפרקים (אפילו קצת ועם בלאי סביר) אלא יתחזקו וישתפרו מיום ליום. וגם המצורים שלך יהיו יותר מבוקשים. והעיקר, גם אתה על ידי שימוש בתוכנה זאת תתעלה מאוד בדרגה - הן כמנהל מוצלח והן והעיקר – כאדם!

וכאשר תשאל/י, מה היא תמורה עבור כל אלה, יגידו לך: כל רווח שיהיה לך בעתיד בשיעור של הרווח הקודם - יהיה לך במאה אחוז. זה שבניין ומכונות יותר לא יקבלו בלאי אלא רק ישתפרו - גם במאה אחוז יישאר רווח נטו שלך. מיומנות שלך ושם הטוב של מוצר ושלך כאדם של עידן חדש - אדם יותר טוב בלבו ובמידותיו - כמובן יהיה לך.

אבל, יגיד המתכנת, אני השקעתי הרבה מאוד בתוכנה הזאת ומגיע גם לי תמורה הוגנת על כך. לכן אני רוצה בתמורה חצי משיעור הרווחים שיתווספו כתוצאה משימוש בתוכנה וכן מחיר סמלי עבור המנוי. (לא חצי מכל רווחים אלא רק משיעור שגדל, כגון באמצעות תוכנה התחלת להרוויח היום 26000 במקום 10000, אז 10000 מראש שלך, ומהתוספת 8000 שלך ו-8000 יהיה שלי).

יתירה מזה, יגיד המתכנת, אם תיראה/י שחבל לך להתחלק איתי גם בהחצי של שיעור הרווח שגדל, תוכל/י לשלם לי מחיר מלא עבור המנוי שיהיה קבוע מראש ולא מופרז (אבל גם לא סמלי או מסובסד כמו עכשיו אלא מחיר מלא) ואז גם כול 100% של תוספת שיעור הרווח יהיה לך! אבל כל עוד ולא שילמת לפחות חצי של מחיר מלא - תנאים הם כנ''ל. 

תגידו לעצמכם: נכון שאני משלם/ת 8000 אלף אבל הם רק מהתוספת של הרווחים  מ-16000 נוספים שקיבלתי. תכליס אני מרוויח/ה כל חודש כמעט פי שתיים. יתרה מזאת, אם זה עובד, אז רווח משיפור הבניין ומכונות - כולו שלי. מוצר - יותר טוב. שם שלי בין הלקוחות ומיומנות מובן שגודלים בשבילי. ועוד אהיה אדם יותר טוב. וגם אם ארצה - אקנה להבא את כל 100% של הזכות על תוספת של הרווחים.

ניראה לי שיוכל לסרב כאן רק מי שכאשר מציעים לו שיתנו לו מתנה, אבל לשכן יתנו תמיד פי שתיים, אומר ''תוציאו לי עין אחד''. (וגם הוא כנראה לא יסרב כי בשביל רווח גם כאלה מוותרים). אבל אני לא כזה. אני בוודאי אסכים.

אז בדיוק כזה גם התשלום במקרה שלנו. אנחנו אומרים: תוך 25 שנה של מחקר ו-10 שנים של פיתוח קשה עשינו תוכנה, שמשפרת בהרבה את כל פעולה חיובית בחיים פרטיים של האדם - על ידי חיבור שלה לאנרגיה חיובית הכי טובה לו ובכמות נכונה, וכן על ידי יחסי גומלין נכונים עם אנשים והעולם סביבו.

לכן אדם שמשתמש בתוכנה זאת נהיה יותר אהוב ואוהב. הוא מקבל תוספת כוח וגם בריאות שלו משתפרת על ידי הרמוניה זאת ואנרגיות אלה. ואם חלילה וחס הוא זקוק לרפואה - תוכנה עוזרת משמעותי גם להתרפאות.

אבל לא רק את זה מרוויח/ה משתמש/ת בתוכנה. אלא היות והוא/היא מתנהג/ת כראוי, מביא/ה אנרגיה חיובית לעולם מכל פעולה שעושה, נמצא/ת ביחסי גומלין נכונים עם העולם ובני אדם סביבו/ה - על ידי זה (בנוסף לכל טוב שבהנ"ל) הוא/היא גם זוכה לזכות גדולה כלפי העולם! וכמה שמביאים לעולם יותר ברכה - גם זכות יותר ויותר גדולה.

לכן אומרים הבעלים של התוכנה, מה שבנוגע לכסף בתמורה לשימוש בתוכנה, אנחנו רוצים מחיר מסובסד או אפילו סמלי. אבל יחד עם זאת מתוספת של שיעור הזכות שתגדל למשתמש/ת על ידי שימוש בתוכנה זאת אנחנו רוצים שבשבילנו או/ו בשביל חברנו שאנחנו נחליט יהיה החצי מתוספת הזאת.

כמובן שלא מבקשים מאדם שמשתמש בתוכנה שיתחלק מזכות שהייתה לו ממה שהיה זוכה ממילא גם אם לא היה משתמש בתוכנה, ולא מבריאות של גופו שיהיה יותר בריא - גם זה כולו שלו, ולא ממיומנות שלו ולא משיפור ביחסי גומלין עם בני אדם ועם העולם, ולא מאנרגיה חיובית שיקבל, ולא מזה שנעשה אדם יותר מוצלח ומבוקש, אהוב ואוהב!

וכן כמו במשל, אנחנו אומרים למשתמש/ת בתוכנה, כי בכל רגע, לאחר שתתחזק/י ברוחניות ובגשמיות גם יחד על ידי שימוש מוצלח בנוסחת חיים – התוכנה שלנו, תוכל/י גם להחליט להבא, שתשלם/י מחיר מלא עבור השימוש בנוסחה ואז גם מתוספת של הרווח האמור – היינו מתוספת הזכות האמורה - הכל יהיה משלך.

4. התנאים הפיננסיים והמנהליים של ההתחברות

4.1 ההתחברות לא תאחר מתאריך תוקף של הרישיון הזה.

4.2 הרישיון הזה הונפק ע''י אדם/גוף מוסמך לכך.

4.3 אני שלמתי את מלוא התשלום על שימוש ברישיון כפי שנקבע ע''י מכון חיים או אני נמצא/ת בתקופת שימוש ניסיוני ברישיון או אני משתמש/ת ברישיון זה בתור צדקה ממי שרשם את הנוסחה הזו או אני שלמתי את חלק מהתשלום על שימוש ברישיון כפי שנקבע ע“י מכון חיים ועל יתרת הסכום אני משתמש/ת ברישיון זה בתור צדקה ממי שרשם את הנוסחה הזו.

4.4 - (בוטל) אני מחזיק/ה ביד או בכיס את הרישיון הזה בשעת אמירת הנוסחה

4.5 בשעת קבלת הנוסחה אני לא נמצא/ת בשרותים או במקומות מטונפים אחרים.

4.6 בשעת אמירת הנוסחה אני לא נמצא/ת במקום המיועד לטקסי דת כלשהי.

4.7 אני אמרתי את הכתוב בסעיף 6.

5. [ידוע לי שכדי להתחבר בהצלחה מרבית ביותר לאנרגיות "על" עלי להתנתק קודם מאנרגיות לא טובות שהייתי עלול/ה להתחבר אליהם על ידי מעשים שנוגדים למצוות השם] אני מתחרט/ת בכל עבירות שעשיתי נגד חוקי ה‘ ומחליט/ה להבא לא לעבור על החוקים האלו.

6. כדי להתחבר לאנרגיות ''על'' יש להגיד את המילים ברישיון המודגשות בקו. רצוי לחזור על כך בתחילת כול יום.

7. הוראות נוספות

רצוי לפני אמירת הנוסחה ליטול ידיים מכלי שלוש פעמים לסירוגין.

כל זמן השימוש בנוסחה כדי להוסיף תועלת משימוש בה יש להקפיד על שתייה מרובה – לפחות כ-1.5-2 ליטר יותר מהרגיל.

בשעת ההתחברות הראשונה יש לנוח לאחר אמירת הנוסחה במשך 20 דקות ולשתות כוס גדולה של מים. במשך 2-3 שעות יש להימנע מעבודה פיזית קשה ומנסיעה מהירה ( 90 קמ''ש ויותר ). מומלץ לנהוג כך גם בהמשך הטיפול, אך מפעם רביעית ואילך ניתן לשתות תוך 5-10 דקות לאחר קבלת הנוסחה וכן ניתן להפחית זמן המניעה מעבודה קשה עד ל-30 דקות בלבד.

 יש להימנע מהמעשים הלא ראויים.

לכלל המשתמשים בנוסחה מומלץ להקפיד לאכול רק אוכל כשר למהדרין.

רצוי לקיים את ההמלצות במלואן

Bookmark and Share