שלום רב! תודה שבחרתם להשתמש במדריך אלקטרוני שלנו.

כפתור מספר 4 שבשורה שנייה של הכפתורים מאפשר: 
 
- על ידי נגיעה בכפתור האמור פעם אחת - את השיפור הנוסף של יחסי גומלין ביניכם לבין היקום והאנשים שבו. (כמובן גם נוסחת חיים עצמה גם בלי לחיצה בכפתור זה פועלת במידה רבה להרמוניה ביניכם לבין היקום ואנשים שבו, ובמידה רבה! אבל בכל זאת כפתור זה מועיל לשיפור נוסף של ההרמוניה מושלמת);
 
- על ידי נגיעה בכפתור 4 האמור שלושה פעמים ברצף - את העשייה בצורה אוטומטית של המדיטציה מאוד מועילה לריפוי, ובמיוחד בתחומי של הקלה נפשית ורוגע, וזה במשך כעשר דקות לאחר נגיעה זאת. אבל זה רק אם בזמן של הנגיעה הזאת של שלוש פעמים אתם יושבים או חצי שוכבים או שוכבים.

כל הנ''ל מופעל באמצעות רישיון שלכם שבתוקף, לאחר שכבר קיבלתם היום את נוסחת חיים בגרסתה המוזכרת ברישיון שלכם. 
     
בכבוד רב, מכון חיים
_________________________
    .
We thank you for choosing to use the Formula of Life. Using button 4 in the second line you also activate *: 
 
- after one touch on this button - an additional special procedure of harmonization between you and the World and the people in it! 
 
- after three touches in a row on this button - a special therapeutic and health meditation, which will be done in very hight level, automatically, and which is well helps the treatment and, in particular, relieve mental tension.   
                            
Sincerely, The Institute of Life
_________________________
 
Мы благодарим Вас за то, что Вы решили использовать Формулу Жизни. С помощью кнопки 4 во второй строке для Вас также активируется*:

 
- после одного касания этой кнопки - дополнительная специальная процедура гармонизации между Вами и Миром и людьми в нем!
 
- после трёх касаний подряд этой кнопки - специальная лечебно-оздоровительная медитация, которая будет делаться автоматически на очень высоком уровне, и которая хорошо помогает лечению и, в особенности, снятию душевного напряжения и успокоению. 

С уважением, Институт Жизни
__________________________
 
* Если Вы сказали (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день
 
* If you said (in one of the languages) what is written on the big button in your license and your license is valid for today