По русски    English

שלום רב! תודה שבחרתם להשתמש במדריך אלקטרוני שלנו.

כפתור מספר 6 שבשורה השנייה של הכפתורים מאפשר* ועוזר לדברים הבאים:


- חיזוק הבריאות ובמידת הצורך עזרה משמעותית ביותר לריפוי של מישהו/י כעיקר/לרבות על ידי גילוי של אנרגיה חיובית. 

- גילוי של תכונות טובות במשתמש/ת ולו/ה – באנשים אחרים. 

- הוספת מציאת חן בעיניי אדם. 

חיזוק הבריאות וריפוי עצמי כעיקר על ידי גילוי אנרגיה חיובית. גילוי של תכונות טובות באותו/אותה משתמש/ת ולו/ה – באנשים אחרים. הוספת של מציאת חן בעיניי אדם (על ידי שבאמצעות הנוסחה הוא/היא יראה/תראה בהם יותר דברים טובים ועל ידי כך יתיחס/תתיחס אליהם יותר טוב ואנשים מרגישים את זה ולכן גם כן מתייחסים אליו/ה יותר טוב)
.


כל האמור מופעל באמצעות רישיון שלכם שבתוקף, לאחר שכבר קיבלתם לפחות פעם אחת (כגון היום או אתמול) את נוסחת חיים בגרסתה המוזכרת ברישיון שלכם. בזמן הפעולות הבאות היינו לאחר לחיצתכם בכפתור 6 האמור, רישיון שלכם לשימוש בנוסחה זאת יעביר אתכם למכשיר אינטרנטי חכם שמאפשר פעילות כנ''ל וכדלקמן. מכשיר אינטרנטי זה פועל כאמור כעיקר באמצעות גילוי של סוגי אנרגיה חיובית שונים שצריכים לפעולה מסוימת. סוגי אנרגיה אלה ניגלות כאשר דף אינטרנט מיוחד עם מרובע לבן (עם פנס מצויר בפנים) נימצא על גבי המסך של מחשב או של טלפון נייד שלכם.​

תנאיי השימוש ודרך ההפעלה:

1. שולם תשלום כפי שנקבע עבור המשתמש/ת. 

2. יש 3 אופציות של שימוש במכשיר אינטרנטי. הן מאוד פשוטות בשימוש אבל למתחילים אין חובה לעיין בכל אחת מהן, אבל לאחר שהתרגלתם בשימוש זה יהיה כדאי כי כל אופציה גורמת לא רק לפעולות משותפות אלא גם לפעולות ספציפיות משלה, שכל אחת מהן יכולה להיות יותר מתאימה למטופל מסוים.

2.1. לביצוע של פעולה על ידי השימוש במכשיר אינטרנטי עצמו
 
2.1.1. לגעת בכפתור 6 האמור שברישיונך. 

2.1.2. בדף שנפתח לגעת בקישור עליון ''להפעיל'' שדרכו עוברים למכשיר אינטרנטי עם מרובע לבן.

2.1.3. להשאיר מרובע לבן על המסך למשך של בין 8 ל-33 דקות לצורך חיזוק הבריאות או בין 23 ל-55 דקות לצורך הרפואה;


2.2. לביצוע של פעולה על ידי השימוש במכשיר אינטרנטי עצמו

 
2.2.1. לגעת בכפתור 6 האמור שברישיונך. 

2.2.2. בדף שנפתח לגעת בקישור ''לעבור להפעלת המסך'' שדרכו עוברים למכשיר אינטרנטי עם מרובע לבן,

2.2.3. לחכות עד שמסך של מחשב או טל. נייד יתכבה ורק לאחר מכן להפעיל תאורתו (כגון על ידי נגיע בכל כפתור של מקלדת או במסך).

2.2.4. להשאיר מרובע לבן על המסך למשך של בין 8 ל-33 דקות לצורך חיזוק הבריאות או בין 23 ל-55 דקות לצורך הרפואה;


2.3. לביצוע הפעולה על ידי השימוש בפנס פנימי של טלפון נייד

2.3.1. לגעת בכפתור 6 האמור שברישיונך.


2.3.2. בדף שנפתח לגעת בקישור תחתון (שמתחת למרובע אפור) ''להפעיל'' שדרכו עוברים למכשיר אינטרנטי עם מרובע לבן
 

2.3.3 בלי לצאת בכוונה לצאת ממנו מדף האמור שנפתח, פשוט להפעיל את הפנס מובנה של טל נייד למשך של בין 8 ל-33 דקות לצורך חיזוק הבריאות או בין 23 ל-55 דקות לצורך הרפואה.

 
_________________________

 
* אופציה זאת לא נכללת במסלול למתחילים