עבור השרות והמוצרים ניתן לשלם דרך חשבון הבנק או בכרטיס אשראי

תשלום בכרטיס אשראי - הינו תשלום מוגן שמתבצע באמצעות החברה המובילה בעולם של תשלומים מוגנים - חברת פאי פאל. ניתן לבחור שפה לביצוע של התשלום (עברית, אנגלית, רוסית) ומטבע של התשלום (דולר ארה''ב, ש''ח ולדוברי רוסית גם רובל).


 

 

 

 

 

 

לתשלום (דרך הבנק) בארץ

שם המקבל: החברה נשמת ישראל בע''מ. מס' חשבון 8278526
(חברה פועלת כנאמנת של הקדש מכון תורת חיים ''נשמת ישראל'')

לתשלום (דרך הבנק) מחוץ לארץ

BEN Type of charge
Sharei Yerushalaim (Gate of Jerusalem) Branch Name
I P O I A I L I J SWIFT Code
IL210090010000008278526 IBAN
Israel Post Bank Bank Name
Israel Country
9136102 Zip Code
Jerusalem City
POB 36234 Receiver’s Address
Nishmat Israel Name
   
 
NY Deutsche Bank Bank Name
BKTRUS33 SWIFT Code