אנו מודים לכם  על כך שבחרתם להשתמש בנוסחת חיים! בכבוד רב, מכון חיים

 
  We thank you for choosing to use the Formula of Life! Sincerely, The Institute of Life

 
Мы благодарим Вас за то, что Вы решили использовать Формулу Жизни! С уважением, Институт Жизни