אם אתה/את רשאי/ת להשתמש במסלול של נוסחת חיים למטפלים בגין מטופל/ת ספציפי/ת שאתה/את עשה כעת את הטיפול בו/ה באמצעות מסלול זה, ואמרת לפני נגיעה זאת בכפתור 7 למי ייעשה טיפול זה, - אז הטיפול זה יתחיל* וימשך 57 דקות (או זמן אחר שאמרת לפני שנגעת בכפתור 7 לצורך טיפול זה). אין להתעסק משך זמן זה בדברים שלא קשורים לאותו טיפול.
בכבוד רב, מכון חיים 

  לא, אני לא מטפל/ת
______________________________________
 
If you have the right to use the healing mode of the Formula of Life for the patient you are treating now with the help of this healing mode, and before you touch button 7 (this time), you should say who you will be treating this time, then this healing session will start* and continue for 57 minutes (or other time that you specified before touching button 7 for this healing session). You can not spend this period of time on things that are not related to this treatment.
Sincerely, The Institute of Life
 
Yes, I am a certified healer and I also have the permission to use the Formula for this patient. 

I have no permission to use the Formula for this patient but I would like to learn about healing using your Formula.

 
 
Если Вы имеете право использовать целительский режим Формулы Жизни для того пациента, которого сейчас Вы  лечите с помощью этого режима, и прежде чем Вы нажмете в этот раз кнопку 7, Вы скажете, кого Вы будете лечить в этот раз, тогда это лечение начнется* и будет продолжаться 57 минут (или другое время, которое Вы сказали, прежде чем прикасаться к кнопке 7 для этого лечения). Нельзя тратить это время на вещи, которые не связаны с этим лечением.
С уважением, Институт Жизни
 
  Нет, я не целитель
_______________________________________
 
 
* אם אמרת היום (באחת מן השפות) את המילים שעל גבי הכפתור הגדול שברישיון שלך, והרישיון שלך הוא בתוקף נכון להיום
 
Если Вы сказали сегодня (на одном из языков) слова на большой кнопке в своей лицензии и Ваша лицензия действительна на сегодняшний день
 
* If you said Today (in one of the languages) what is written on the big button in your license and your license is valid for today