שלום!

במסלול בסיסי מאושרים כעת לשימוש תוכנות נוספות שמופעלות באמצעות כפתורים 3, 4, 5 ו/או 6. כפתורים 1, 2 ו-7 לא נכללים במסלול זה. וזה פרט למקרה שאתה/את בעל/ת תכניקות של מדיטציה מיוחדות שמוסכמות מראש עם המפיץ המוסמך, כי אז לך מאושר השימוש בכפתור/ים 1 ו/או 2. ופרט למקרה שאתה/את מטפל/ת מוסמך/ת כי אז לך יכול להיות מאושר השימוש בכפתור 7.  
בכבוד רב, מכון חיים 
Hello!
In basic mode, additional programs are enabled, which are activated with the buttons 3, 4, 5 and/or 6. Buttons 1, 2 and 7 are not included in this mode, except when you practice special meditation programs by agreement with our provider: in that case you can use button/s 1 or/and 2. And except the situation when you are a qualified Healer, because, in this the case, you can be allowed to use button 7.
Sincerely, The Institute of Life

 
Thank you, I'm a regular user

      Yes, I use the technique mentioned above: with button 1 / with button 2
  
I am a certified Healer
 
Здравствуйте!
В
 базовом режиме использования разрешены к использованию дополнительные программы, которые активируются с помощью кнопок 3, 4, 5 и\или 6. Кнопки 1, 2 и 7 не включены в этот режим. И это за исключением тех случаев, что Вы практикуете специальные медитационные программы, оговоренные с нашим провайдером, потому что тогда Вы можете пользоваться кнопкой 1 и\или 2И за исключением тех случаев, что Вы квалифицированый Целитель, потому что тогда Вам может быть разрешено использовать кнопку 7.
С уважением, Институт Жизни