עברית  |  English  |  По русски  |  
 
הוראות השימוש ברישיון

1. לפני השימוש בפעם הראשונה רצוי מאוד לקראו בעיון את כל הטקסט הבאכמו כן מומלץ לרענן את הזיכרון אודות התוכן שלו מפעם לפעם.

2.1. כדי להתחבר לאנרגיות ''על'' חיוביות יש להגיד את מילים ברישיון המודגשות בקו וכן יש לחזור על כך בכל יום.  

2.2. אם הרישיון מודפס, טוב לשים אותו בכיס /בתיק ולהחזיקו שם.

2.3. תנאיי ההתחברות יכולים (אף לא חייבים) להיות נקבעים על ידי הבעלים. עצם השימוש ברישיון זה מהווה הסכמתו של המשתמש/ת עם האמור בסעיף 2.3. זה.

ואלה הם תנאיי ההתחברות (אופציונליים) האלה: קבלה של התנאים שנמנים בסעיף 3. וביצוע בפועל של התנאים שנמנים בסעיף 4. 
 

3. אני מתחבר/ת לאנרגיות ''על'' באמצעות נוסחת החיבור לאנרגיה חיובית בתנאים המפורשים להלן.

3.1.1 הריני מודע/ת שהנוסחה הנ''ל תעזור לי לשמור על בריאות הגוף והנפשכולל הוספת התייעלות הפעולה של מערכת העיכולהיעילות של הפעילות הספורטיבית והתייעלות הטיפול הקונבנציונלי והתרופתי שניתן לי ע“י המומחים בתנאי שהטיפול הזה אכן נכון.

3.1.2 הריני מודע/ת שהנוסחה הנ''ל תשפר את היכולות שלי בשאר תחומי החיים למעט מקרים שנמנים בסעיפים 3.2.1, 3.2.2.

הערה חשובה – השיפור לא ייפגע גם במקרים המפורטים בסעיפי 3.2.1, 3.2.2. אך במקרים אלא השיפור בו זמנית יפעל רק בחלקו המקיים את הסתייגויות מפורשות בסעיפים 3.2.1 ו-3.2.2.

3.2.1 במידה ואני אעבור ביודעין על אחת או כמה ממצוות התורה שנוגעות ביחסים בין אדם לחברו – גנבה, שקר וכו‘ (אם אני יהודי/יהודיהאו על אחת או כמה ממצוות בני נוח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיהאו אפעל בניגוד למוסר הכלל אנושי הבסיסי או אם אני אעבור ביודעין על חלק או על כלל מצוות התורה בכל תחום שהוא (אם אני יהודי/יהודיה), או אם אני אעבור ביודעין על חלק או על כלל מצוות בני נח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיה) – אזי אני מתנתק/ת מאנרגיות הנ“ל עד שאחזור בי מההתנהגות שדובר עליה בסעיף קטן זה לעילוגם אותם ההשפעות שכבר קבלתי ימשיכו לפעול עלי בזמן עשיית עבירות אלה אך ורק לטובת שמירת בריאות הגוף ולא למטרות האחרותלאחר סיום עשיית עברות מפורטות בסעיף קטן זה אני מתחבר/ת שוב לאנרגיות הנ“ל בכפוף לתנאי הרישיון וללא תשלום נוסףאך אני לא מתנתק/ת מאנרגיות הנ“ל גם כאשר אעשה המעשים המפורטים בסעיף קטן זהבמידה וזה יתאפשר לי לפי נוסחה שאני לא אתנתק מאנרגיות אלה בזמן המעשים האלה.

3.2.2 במידה ואני אעבור בלא יודעין על אחת או כמה ממצוות התורה שנוגעות ביחסים בין אדם לחברו – גנבה, שקר/וכו‘ (אם אני יהודי/יהודיהאו על אחת או כמה המצוות בני נוח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיהאו אפעל בניגוד למוסר הכלל אנושי הבסיסי או אם אני אעבור בלא יודע ין על חלק או על כלל מצוות התורה בכל תחום שהוא אם אני יהודי/יהודיה ),או אם אני אעבור בלא יודעין על חלק או על כלל מצוות בני נח המפורטות בתורה (אם אני אינו יהודי/יהודיה) –אזי אני מתנתק/ת מאנרגיות הנ“ל עד שאחזור בי מההתנהגות שדובר עליה בסעיף קטן זה לעילוגם אותם ההשפעות שכבר קבלתי ימשיכו לפעול עלי בזמן עשיית עבירות אלה אך ורק לטובת שמירת בריאות הגוף ולא למטרות האחרותלאחר סיום עשיית עברות מפורטות בסעיף קטן זה אני מתחבר/ת שוב לאנרגיות הנ“ל בכפוף לתנאי הרישיון וללא תשלום נוסףאך אני לא מתנתק/ת מאנרגיות הנ“ל גם כאשר אעשה המעשים המפורטים בסעיף קטן זהבמידה וזה יתאפשר לי לפי נוסחה שאני לא אתנתק מאנרגיות אלה בזמן המעשים האלהאני מתחרט במעשים אלה שעשיתי ללא ידיעה על עשייתם ו/או על איסורם.
    
3.3. מחיר מסובסד ו/או שימוש ללא תשלום עבור הלקוח - מה הם תנאיי השימוש.

אז מה זה - בחינם? - ישאל הלקוח. אבל אם כך, בטח יש ''אותיות קטנות''! - לא, זה לא בחינם. לרוב מוחלט זה באמת רווח נטו של משתמש, אבל בעניין חשוב אחד אנחנו כן מתחלקים ברווחים. לא בכל סוג של רווח אלא רק בעניין מסוים. וגם בו לא בכל הרווח שבאותו עניין אלא אך ורק בחלק של הרווח שיתווסף (בעיניין זה) למשתמש/ת כתוצאה מהשימוש בנוסחה. אבל כן מתחלקים. וכתוב זה כאן ''באותיות גדולות''. והיות ונוסחה זאת היא בינתיים דבר חדש, אז כדי לתת הסבר ברור נביא משל מחיי יום יום (זה לא יהיה משל לכל דבר אבל הוא עוזר להבין על מה מדובר).
 
תתארו לעצמכם מקרה כזה. יש לכם בית חרושת. יש לכם גם בניין משלו וגם מכונות ייצור. והוא נותן רווח מסוים, נגיד 10000 דולר לחודש. יום אחד ניגש אליכם מפתח תוכנה עם הצעה שאי אפשר לסרב לה. הוא אומר כך: יש לי תוכנה בשבילך רב תחליטית, מאוד משוכללת. היא גם תפעל להוספת כמויות של ייצור, גם תחסוך אנרגיה וגם תשפיע לכך, שהבית ומכונות לא רק שלא יהיו מתפרקים (אפילו קצת ועם בלאי סביר) אלא יתחזקו וישתפרו מיום ליום. וגם המצורים שלך יהיו יותר מבוקשים. והעיקר, גם אתה על ידי שימוש בתוכנה זאת תתעלה מאוד בדרגה - הן כמנהל מוצלח והן והעיקר – כאדם!
 
וכאשר תשאל/י, מה היא תמורה עבור כל אלה, יגידו לך: כל רווח שיהיה לך בעתיד בשיעור של הרווח הקודם - יהיה לך במאה אחוז. זה שבניין ומכונות יותר לא יקבלו בלאי אלא רק ישתפרו - גם במאה אחוז יישאר רווח נטו שלך. מיומנות שלך ושם הטוב של מוצר ושלך כאדם של עידן חדש - אדם יותר טוב בלבו ובמידותיו - כמובן יהיה לך.
 
אבל, יגיד המתכנת, אני השקעתי הרבה מאוד בתוכנה הזאת ומגיע גם לי תמורה הוגנת על כך. לכן אני רוצה בתמורה חצי משיעור הרווחים שיתווספו כתוצאה משימוש בתוכנה וכן מחיר סמלי עבור המנוי. (לא חצי מכל רווחים אלא רק משיעור שגדל, כגון באמצעות תוכנה התחלת להרוויח היום 26000 במקום 10000, אז 10000 מראש שלך, ומהתוספת 8000 שלך ו-8000 יהיה שלי).
 
יתירה מזה, יגיד המתכנת, אם תיראה/י שחבל לך להתחלק איתי גם בהחצי של שיעור הרווח שגדל, תוכל/י לשלם לי מחיר מלא עבור המנוי שיהיה קבוע מראש ולא מופרז (אבל גם לא סמלי או מסובסד כמו עכשיו אלא מחיר מלא) ואז גם כול 100% של תוספת שיעור הרווח יהיה לך! אבל כל עוד ולא שילמת לפחות חצי של מחיר מלא - תנאים הם כנ''''ל.
 
מה תגידו לעצמכם: נכון שאני משלם/ת 8000 אלף אבל הם רק מהתוספת של הרווחים  מ-16000 נוספים שקיבלתי. תכליס אני מרוויח/ה כל חודש כמעט פי שתיים. יתרה מזאת, אם זה עובד, אז רווח משיפור הבניין ומכונות - כולו שלי. מוצר - יותר טוב. שם שלי בין הלקוחות ומיומנות מובן שגודלים בשבילי. ועוד אהיה אדם יותר טוב. וגם אם ארצה - אקנה להבא את כל 100% של הזכות על תוספת של הרווחים.
 
ניראה לי שיוכל לסרב כאן רק מי שכאשר מציעים לו שיתנו לו מתנה, אבל לשכן יתנו תמיד פי שתיים, אומר ''תוציאו לי עין אחד''. (וגם הוא כניראה לא יסרב כי בשביל רווח גם כאלה מוותרים). אבל אני לא כזה. אני בוודאי אסכים.
 
אז בדיוק כזה גם התשלום במקרה שלנו. אנחנו אומרים: תוך 22 שנה של מחקר ו-8 של פיתוח קשה עשינו תוכנה, שמשפרת בהרבה את כל פעולה חיובית בחיים פרטיים של האדם - על ידי חיבור שלה לאנרגיה חיובית הכי טובה לו ובכמות נכונה, וכן על ידי יחסי גומלין נכונים עם אנשים והעולם סביבו.
 
לכן אדם שמשתמש בתוכנה זאת נהיה יותר אהוב ואוהב. הוא מקבל תוספת כוח וגם בריאות שלו משתפרת על ידי הרמוניה זאת ואנרגיות אלה. ואם חלילה וחס הוא זקוק לרפואה - תוכנה עוזרת משמעותי גם להתרפאות.
 
אבל לא רק את זה מרוויח/ה משתמש/ת בתוכנה. אלא היות והוא/היא מתנהג/ת כראוי, מביא/ה אנרגיה חיובית לעולם מכל פעולה שעושה, נמצא/ת ביחסי גומלין נכונים עם העולם ובני אדם סביבו/ה - על ידי זה (בנוסף לכל טוב שבהנ"ל) הוא/היא גם זוכה לזכות גדולה כלפי העולם! וכמה שמביאים לעולם יותר ברכה - גם זכות יותר ויותר גדולה.
 
לכן אומרים הבעלים של התוכנה, מה שבנוגע לכסף בתמורה לשימוש בתוכנה, אנחנו רוצים מחיר מסובסד או אפילו סמלי. אבל יחד עם זאת מתוספת של שיעור הזכות שתגדל למשתמש/ת על ידי שימוש בתוכנה זאת אנחנו רוצים שבשבילנו או/ו בשביל חברנו שאנחנו נחליט יהיה החצי מתוספת הזאת.
 
כמובן שלא מבקשים מאדם שמשתמש בתוכנה שיתחלק מזכות שהייתה לו ממה שהיה זוכה ממילא גם אם לא היה משתמש בתוכנה, ולא מבריאות של גופו שיהיה יותר בריא - גם זה כולו שלו, ולא ממיומנות שלו ולא משיפור ביחסי גומלין עם בני אדם ועם העולם, ולא מאנרגיה חיובית שיקבל, ולא מזה שנעשה אדם יותר מוצלח ומבוקש, אהוב ואוהב!
 
וכן כמו במשל, אנחנו אומרים למשתמש/ת בתוכנה, כי בכל רגע, לאחר שתתחזק/י ברוחניות ובגשמיות גם יחד על ידי שימוש מוצלח בנוסחת חיים – התוכנה שלנו, תוכל/י גם להחליט להבא, שתשלם/י מחיר מלא עבור השימוש בנוסחה ואז גם מתוספת של הרווח האמור – היינו מתוספת הזכות האמורה - הכל יהיה משלך.

4. התנאים הפיננסיים והמנהליים של ההתחברות

4.1 ההתחברות לא תאחר מתאריך תוקף של הרישיון הזה.

4.2 הרישיון הזה הונפק ע''י אדם/גוף מוסמך לכך.

4.3 אני שלמתי את מלוא התשלום על שימוש ברישיון כפי שנקבע ע''י מכון חיים או אני נמצא/ת בתקופת שימוש ניסיוני ברישיון או אני משתמש/ת ברישיון זה בתור צדקה ממי שרשם את הנוסחה הזו או אני שלמתי את חלק מהתשלום על שימוש ברישיון כפי שנקבע ע“י מכון חיים ועל יתרת הסכום אני משתמש/ת ברישיון זה בתור צדקה ממי שרשם את הנוסחה הזו.

4.4 - (בוטל) אני מחזיק/ה ביד או בכיס את הרישיון הזה בשעת אמירת הנוסחה

4.5 בשעת קבלת הנוסחה אני לא נמצא/ת בשרותים או במקומות מטונפים אחרים.

4.6 בשעת אמירת הנוסחה אני לא נמצא/ת במקום המיועד לטקסי דת כלשהי.

4.7 אני אמרתי את הכתוב בסעיף 6.

5. [ידוע לי שכדי להתחבר בהצלחה מרבית ביותר לאנרגיות "עלעלי להתנתק קודם מאנרגיות לא טובות שהייתי עלול/ה להתחבר אליהם על ידי מעשים שנוגדים למצוות השםאני מתחרט/ת בכל עבירות שעשיתי נגד חוקי ה‘ ומחליט/ה להבא לא לעבור על החוקים האלו.

6. כדי להתחבר לאנרגיות ''על'' יש להגיד את המילים ברישיון המודגשות בקורצוי לחזור על כך בתחילת כול יום.

7. הוראות נוספות

רצוי לפני אמירת הנוסחה ליטול ידיים מכלי שלוש פעמים לסירוגין.

כל זמן השימוש בנוסחה כדי להוסיף תועלת משימוש בה יש להקפיד על שתייה מרובה – לפחות כ-1.5-2 ליטר יותר מהרגיל.

בשעת ההתחברות הראשונה יש לנוח לאחר אמירת הנוסחה במשך 20 דקות ולשתות כוס גדולה של מיםבמשך 2-3 שעות יש להימנע מעבודה פיזית קשה ומנסיעה מהירה ( 90 קמ''ש ויותר ). מומלץ לנהוג כך גם בהמשך הטיפולאך מפעם רביעית ואילך ניתן לשתות תוך 5-10 דקות לאחר קבלת הנוסחה וכן ניתן להפחית זמן המניעה מעבודה קשה עד ל-30 דקות בלבד.

 יש להימנע מהמעשים הלא ראויים.

לכלל המשתמשים בנוסחה מומלץ להקפיד לאכול רק אוכל כשר למהדרין.

רצוי לקיים את ההמלצות במלואן!

אזהרות

א. (כולל)א.אאזהרותא.בהבהרותא.גשינוים וכו‘ביטול זמני ופיצוי מוסכם וכו‘לתשומת לב

א.א.אשימו לב! מתן אישור לשימוש בתמונות ונוסחאות שבאתרנו לרבות שימוש בתשלום אינו מהווה שום הבטחה של תוצאה כל שהיא או מתן טיפול רפואיטיפולנו הוא טיפול של רפואה משלימה ואנחנו בשום פנים ואופן לא מבטיחים תחליף של טיפול או אבחון קונבנציונלי אלא מטרתנו לעזור למטופל בדרכנו בהתייעלות של פעילותו כלל בריאותית נכונה ובטיפול נכון של רפואה קונבנציונלית.

א.א.בעל המשתמש/ת בנוסחה יש לדעת שהנוסחה עברה בהצלחה כמה ניסויים פנימיים של מכון חיים אך טרם הסתיימו כל הניסויים הדרושים לפי חוק כדי לקבל אישור לתרופה חדשה.

נוסחה זו נמצאת כיום בתהליכי מחקרים קליניים וכל עוד ולא הסתיים התהליך – יש לראות אותה כניסיונית בלבדועלינו להזהיר שמכון חיים(ו/או כל נציג שלואינם אחראים על שום תוצאות של השימוש בנוסחה.

א.בכאשר אני מזכיר/ה אזהרות לפי רישיון לשימוש בכל נוסחה שניתן לי על ידי מכון חיים – כוונתי אך ורק על אזהרות שנכתבו על ידי ממציא של נוסחאות ותמונות שבאתר זה.

א.גכל עוד ולא הסתיימו ניסויים קלינייםרשאי הממציא של נוסחאות ותמונות המתוארות באתר זה לפי שיקול דעתו לעשות: שינוים ו/או תיקונים ו/או הוספות לכל נוסחה; שינוים ו/או תיקונים ו/או הוספות לכל תוכנת הפעולה של כל תמונה; ביטול זמני של אישורו/ה של משתמש/ת לשימוש בנוסחה כלשהי מהנ”ל וכפיצוי מוסכם להאריך אישורו/ה לזמן הביטול; ביטול חלקי או מלא של הזמן של תוקף אישורו/ה של משתמש/ת לשימוש בנוסחה כלשהי מהנ”ל וכפיצוי מוסכם להחזיר כסף ששולם עבור אותו חלק זמן ו/או להאריך אישורו/ה לזמן הביטול; ביטול חלקי או מלא של הזמן של תוקף של הודעת ההתעצמות כלשהי שמפעילה את התמונה שניתנה לשימוש של משתמש/ת וכפיצוי מוסכם להחזיר כסף ששולם עבור אותו חלק זמן ו/או להאריך אישורו/ה לזמן הביטול.

שימו לבעצם השימוש בנוסחה או/ו תמונה כלשהי מהווה הסכמתו של המשתמש/ת שהוא/היא [המשתמש/תמקבל/ת כל שינוי/שינוים ו/או תיקון/תיקונים ו/או הוספה/הוספות שנעשה/תה/נעשו ולא בוטלו על ידי הממציא הנ”ל לנוסחה שהוא/היא (המשתמש/תמשתמש/ת בה וכן והסכמתו/ה של המשתמש/ת עם שאר הדברים האמורים בסעיף זה (א.) בתנאי שזה לא נוגד לחוקי התורה.

בעם תחילת השימוש בנוסחה הנ“ל הגוף שלך צריך בו זמנית לצבור הוספת מים בתאיםהן כי תהליכי יצור ושימוש באנרגיה של התאים שבתוך גופך דורשים כמות מים בהתאם והן כי רקמות ואיברי הגוף שלך גם הם חייבים תוספת מים לתפקוד חדש – בריאוכן צריך להוציא מהגוף את הדברים הלא טוביםועוד. כמו בשימוש בתרופות אנטיביוטיות חזקות חייבים הרבה לשתותכך גם כאשר מתחילים להשתמש בנוסחה הנ“ל חייבים הרבה לשתותכי התחברת לאנרגיות חזקות חדשות לךובמיוחד תוך כמה שעות וימים ראשונים (ובפרט בפעם הראשונה). וכמו שאת/ה מוסיף/ה את האנרגיות שהיו חסרים לךככה עליך להוסיף בו זמנית את המים שהיו חסרים לגופך.

שימו לבפעילות אקטיבית מחייבת שתייה מרובהדהיינואם הייתה לך חולשה זמן ממושך ואפילו כמה שעות רצופות ולא היית/ה שותה הרבה מים ועכשיו לאחר שאמרת נוסחה הנ“ל והבראת והרגשת פתאום תוספת כוח והתחלת פעילות אקטיבית ממושכת – גופך חייב הרבה מים נוספיםאם להמשיך לשתות כמו בזמן חולשה ללא הוספה של מים אף שהוספת בפעילותך – דבר זה עלול להביאך לבחילותלהתייבשות ולכאבי ראש חזקיםוכ“כ למהכי בזמן שכיבה או היעדר פעילות אקטיבית – גם כאשר אדם לא שותה די צרכו – הגוף לא מחסיר כל כך הרבה מיםודוקה כאשר אדם עושה פעילות אקטיבית ולא שותה מספיק – הגוף שלו כן מחסיר הרבה מים.

כמה להוסיף לשתות?

החוקרים אומרים שאדם מבוגר שותה 2-3 ליטר ביוםאך עם הוא מוסיף פעילות של ספורט במשך כשעה – חובתו להוסיף עוד2 (!) ליטר של מיםלכן אם עברת פתאום מחולשה לפעילות אקטיבית חובתך להוסיף לפחות 1.5-3.5 ליטר ביום ראשון של שימוש בנוסחהכ1.5-2 ליטר ליום שני ומיום שלישי – כ-1-2 ליטר בכל יוםדהיינו אם שתית לפני שימוש בנוסחה זו 1.5 ליטר ביום – לאחר שהתחלת להשתמש בה – חובתך לשתות ביום ראשון לפחות סך 3-4.5 ל‘ ביוםיום שני – לפחות סך 3-3.5 ל‘ ביוםומיום שלישי ואילך לפחות סך 2.5-3.5 ליטר ביוםורק לאחר כמה חודשים ניתן לרדת לכמות השתייה קרוב לרגילאך זאת רק בהתייעצות עם רופא מוסמך.

שימו לבשתייה מרובה זה אכן מאמץ ובפרט בכמה ימים ראשונים – זה יכול להיות מאמץ גדול – אך הוא שווהכי ע“י כך הנך מתחיל/ה לחיות חיים חדשים – בריאים!

ובימים הבאים גופך כבר יתרגל ויהיה לך קל ותרגיש ממים נוספים רק רעננות ושמחה.

וגם מי שלא הוסיף הרבה בפעילות – חייב להוסיף כ-1.5 ליטר ביום כי אנרגיות “על“שהתחברת אליהם מחדשעושות בתוך גופך פעולות אקטיביות לרפואתך או לשיפור מצבך גם כאשר אתה עצמך לא עושה שום פעולה אקטיבית נוספת.

איך להגיע לכמות מים כזולשתות כל שעה כוס בגודל מתאים כדי להגיע לכמות המומלצת הנ“ל.

גמי שבשל המחלה הוזהר  מהרופאים לגבי ההגבלה זמנית בשתייהלא יוסיף את שיעור  השימוש בנוזלים,ללא הסכמה מפורשת של הרופאעם זאתאין הוא יכול להגדיל באופן משמעותי את פעילות גופנית לפני שיהיה רשאי להגדיל את צריכת הנוזלים בהתאם לתקנות הנ“ל.

דלמרות העובדה שהנוסחה המכשיר והתמונות – כיוונם הוא מיוחד  עבור כל משתמש מסויםולדעתנוכל מי שביצע  את המגבלות  לעיל – לא יכול לבוא לשום נזק אלא להפךבעזרת השם להביא רק את שיפור של הבריאות הגופנית והרוחניתעם כל זאתאם את/ה חושב/ת  שהנוסחה או/ו מכשיר/תמונה עלולים לגרום נזק לבריאותךעליך להפסיק את השימוש בהם עד שתקנה אמונה בהטבות שלהם ללא נזק.

תופעות לוואי
 
שימוש בנוסחאות ובתמונות לטיפול במחלות עשוי לגרום לתופעות לוואי כולל: תחושת צריבה בחלק עליון של הגוף ובפרט בשרירים שאינם מתפקדים  כראוי בטווח ארוך, צריבה וכאב בעצמות, חוליות, ואיברים אחרים שפעם נפגעו ולא התרפאו, כאב ראש. בטיפול בניוון כללי (טרשת נפוצה) ובניוון  שרירים יכולים להיות תחושת צריבה חזקה וכאב עקב התאוששות העצבים והשרירים. רובם קשורים לתהליך חיובי של הריפוי והחלמה של גוף המטופל. (לדוגמה, אפילו בעיסוי הטיפולי המקצועי, בתהליך של עיסוי יכול להיות כאב חזק ותחושת צריבה בשרירים. אבל ברור לכול כי עיסוי טוב בא להבטיח בריאות טובה במשך חודשים רבים ולכן כדאי לסבול. אם בצורה נכונה לשים מדבקות חרדל זה יכול לסייע להתגבר על הצטננות. מקור רציני אם אצבעות קפואות, ומיד לאחר כוויות קור האדם לא מרגיש אותם. וכאשר, אחרי שחזרתו לבית חם והם מתחילים "להפשיר" – כואב. וזה סימן לכך שהאצבעות יישארו בריאים. רשימה זו אינו קשה להמשיך). למה כל זה קורא? כעיקר מאותה סיבה: אם יש איברים שנפגעו אבל בזמן פגיע לגוף אין מספיק אנרגיה כדי לרפא אותם, הוא בסופו של דבר בזמן מסוים נאלץ להפסיק את הכאב, כדי להציל את שאר האברים ואת עצמו. וכאשר מקבלים את מה שגוף לא היה מסוגל לתת מעצמו, כגון עיסוי לשרירים, חום לאצבעות וכדומה, בהתחלה כואב. כאב ראש בתחילת הטיפול יכול להיות קשור  כעיקר לשתי סיבות: א. מטופל לא הגדיל את כמות השתייה כנדרש כדי לארגן מחדש של האורגניזם לצורת החיים חדשה, בריאה, כולל הוספה של אנרגיה באופן משמעותי. ב. תחלופה של אתרי האנרגיה. וזה גם תופעה ידועה: אם אדם אוכל ג''אנק פוד במשך זמן רב, התהליך של מעבר למזון בריא זה לפעמים מביא לחוסר נוחות זמנית. כמו כן, גם מעבר לאנרגיה בריאה. אבל כמובן לא ניתן לדחות על ידי זה מעבר לחיים חדשים – בריאים.  יתירה מזה, אי נוחות או כאב זמני מצביעה על כך שנוסחה באמת עובדת, וכי תהליך התאוששות התחיל. וחוץ מזה לרוב אדם יכול להבחין בין הכאב מהמחלה לבין כאב של הריפוי ושל ההתאוששות.
 
כמה זמן יכולות להמשך תופעות לוואי לא נעימות? ומתאי ניתן לראות שינוי ברור והתאוששות?
 
ברפואה של מחלות שונות זה יכול להיות שונה.
לדוגמה, מיגרנה חזקה, שבה אדם לוקח טבליות במשך שלושה ימים עד שיעבור כאב. אם להשתמש בסט כלל בריאותי היום השני של נטילת כדורים, הכאב ייעלם תוך 1-20 דקות. אבל אדם יצטרך להמשיך לקחת אותם עוד יום (ובלי כדורים סט זה עשוי להפחית כאב באופן משמעותי כמעט באופן מיידי, אבל כאב לא הולך לגמרי). ירידת הנפיחות מדלקת יכולה לקחת עד כמה שעות. אבל רפואה מחולשה הכרונית מתחילה להיות מורגשת בשבוע השלישי, ושתי שבועות הראשונים עלולים להיות מלווים בכאבי ראש, משום צריך הרבה לארגון מחדש כדי כאמור לעבור לצורה חדשה ובריאה של אנרגיה. וכדי לראות שיפר מוכר ברפואה של מחלת הסרטן יכול לקחת 2-3 שבועות, אבל פרץ של אנרגיה יורגש באופן כמעט מיידי. בנוסף, ברור כי קצב השינוי, הוא קשור למטופל באופן האישי. עם זאת, אם אתה מבצע את המדידות על המכשירים, השינויים הראשונה של האורגניזם והשדות המגנטיים שלו יהיו גלויים לאחר 3-20 דקות. מצב תאי-מולקולרי של דם בליקמיה כנראה יכול להשתנות במשך 1-2 שעות. ואם אתה מרגיש את האנרגיה, אתה יכול להרגיש את השינוי הראשון באופן כמעט מיידית.
 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים