תיאור כללי. יעילות. הוכחות

יש תוכנה, שנקראת נוסחת חיים, שאנחנו מפיצים.

זה סוג של תוכנה רוחנית, שכאשר אדם מקבל אותה כדלקמן, הוא בפועל זוכה לכמה וכמה דברים טובים. היא כנ"ל מאוד עוזרת. הן מבחינת חיזוק הבריאות, פיתוח כשרונות, הצלחה נוספת גדולה בלימודים (וגם ללימודי חול מותרים), איכות התפילה, יחסים טובים יותר במשפחה ועם חברים וכו'. הן ככלי עזר מעולה לרפואה. ועוד. 

כך בעזרת השם:

- למי שסובל מכאבי ראש, נוסחה עזרת כמעט מיידית להקלה מאוד משמעותית. למשל מי שכל פעם כאשר כאב לו ראש, היה מקבל כדורים וסובל כמה ימים, הוא אם לאחר כמה שעות לאחר קבלת הכדור הראשון מכאב יקבל את הנוסחה, ברוב המקרים כאב יעבור לגמרי בפחות מעשרים דקות.

- למי שסובל מלחץ נפשי - נוסחה עוזרת טוב מאוד מלחץ נפשי ולרוגע.

- כבר שנים רבות מאז שאמרו לנו שנוסחה עוזרת מבעיות בשינה. וכן משפרת מצב רוח. בלי שום טיפול אחר.

- היא יכולה גם מאוד לעזור כדי להגמל מנרקומניה.

- וכן (שאף אחד לא יצטרך) במידת הצורך נוסחה עוזרת מאוד לרפואה של מחלה ידוע. 

לרבות כאשר רופאים לא ידעו מה לעשות או הרימו ידיים. נוסחה זאת גם עזרה לריפוי. וגם עזרה לעצור את התחלת המחלה. וזה הוכח בתוצאות שנבדקו לפי רפואה קונבנציונלית. 

כל זה לא רק התרשמויות אלא בגרסאות קודמות של הנוסחה ובגרסה נוכחית דברים נבדקו (ביחד) עם מאות משתתפים וכן במחקרים קטנים על כמה סוגי מכשירים של רפואה משלימה. ורוב המשתמשים וכול המחקרים בלי לצאת מן הכלל הוכיחו את יעילותה.

למיטב דעתנו בעזרת השם היא גם יכולה לעזור כדי לא להידבק מ"קורונה". ולמי שכבר נדבק, לעזור הרבה יותר קל וגם מהר להתרפאות.

כל זה חשוב היה לציין כי בעניין של האיסור או ההיתר בנוגע לכל שיטת הריפוי רוחנית בכל דיון תורני שראינו אחד הדברים החשובים שהיה נידון זה יעילות של אותה שיטה בפועל. (כמובן זה מועיל להכשר רק כאשר אין בה דברים של איסור מצד אותה שיטה עצמה).

למה קבלת נוסחה זאת לפי רישיון זה היא כשרה

למיטב הבנתנו, היות ומקבלים את נוסחת חיים לפי רישיון (כפי שהוא בקישור זה רישיון לשימוש בנוסחת חיים ובטקסט הבא) על תנאי שהיא מותרת לפי התורה למי שמקבל אותה, ובמקרה זה ספציפי (כפי שזה מובהר כדלקמן) תנאי זה מועיל במלואו ובמאה אחוז לכל דבר והעניין של קבלת נוסחת חיים ושל הפעילות לפיה (כמובן מדובר רק על פעילות המותרת לפי התורה למי שייעשה אותה פעילות או לפחות לא אסורה לו לפי התורה (אם הוא לא יהודי) (אלא שבשביל היעילות היתרה של אותה פעילות הוא ייעשה אותה לפי הנוסחה האמורה)), לכן בקבלת נוסחת חיים לפי הרישיון האמור ובשימוש בה אין חשש למשתמש בה (חס וחלילה) לעבור על איסור של עבודה זרה או אביזרים שלה. וכן אין לו חשש לעבור על כל אסור אחר של התורה.

(אבל אין ללמוד מזה לגבי כל מקרה אחר שלא במאה אחוז אותו דבר כמו במקרה האמור כאן).
 

הרישיון המומלץ לשימוש בנוסחת חיים

 

 

למה במקרה ספציפי זה אין חשש?

 עשינו תנאי מקדים על השימוש בנוסחה. היינו המקבל את הנוסחה יחד עם (ולפני) קבלתה מודיע כי קבלתו של הנוסחה היא על תנאי שהיא או לא אסורה לו לפי התורה (אם הוא לא יהודי) או מותרת לו לפי התורה (אם הוא יהודי). 

איך זה מתבצע בפועל?

כדי לקבל את הנוסחה, אדם פותח את הרישיון לשימוש בנוסחה ואומר שהוא מקבל על עצמי את  האמור בסעיפים 1. ו-2. שברישיון זה. 

צורת הרישיון לשימוש בנוסחת חיים ותוכן של הסעיפים (הכתובים ברישיון זה) שהוא מקבל על ידי אמירה זאת גורמים לכך, שכל מה שהוא מקבל, הוא מקבל אך ורק על תנאי, שנוסחה זאת מכתיבה לו לעשות רק את הדברים שיהיו או לא אסורים לו לפי שבע מצוות בני נוח (אם הוא לא יהודי) או מותרים לו לפי התורה (אם הוא יהודי).

לכן אם הנוסחה הייתה (חס וחלילה) מכתיבה לאדם לעשות אפילו דבר אחד שהיה (בזמן של קבלת הנוסחה על ידיו) לא בגדר של לא אסור לו, היה יוצא אוטומטית, שהוא לא קיבל אותה כלל!

במקרה זה ספציפי, קבלת הנוסחה היא רק על ידי דיבור ונגיעה בכפתור שברישיון לאישור של אותו דיבור ולא על ידי כל פעולה אחרת. ודיבור זה אומר על קבלה על תנאי הנ"ל, ותנאי באופן מובהק מתיר את הכשר ואוסר את האסור באופן כזה, שדבר אסור פשוט לא יכול להתחיל.

לכן למיטב דעתנו תנאי מועיל ומגן במלואו ובאמצעות קבלה אמורה של נוסחה זאת לא ניתן לקבל כל דבר אסור.    

(ובנוגע ללחיצה בכפתורים של הרישיון, למיטב דעתנו זה פשוט וברור כי אין לחשוש מלחיצה בכפתורים של רישיון, מסיבות כדלקמן:

א. לא חוששים בלחיצה בכפתורים של רישיון מעבודה זרה כי רישיון הוא למעשה מכשיר להפעלת כמה פעולות שמופעלות על ידי הנוסחה. 

וכל עוד לא ידוע על פעילותו של מכשיר מצד ע"ז אין כל מקום לאסור את השימוש בו ולא מצד דרכי האמורי, אבל אם שימושו היה מיוחד לע"ז ורוצים כעת לעשות בו שימוש לדברים אחרים אכן יש מקום לשאלה, הגם שאינה מעשית כלל וכלל. 

קל וחומר כאשר מובהר כאן על ידי יצרן ובעלים, כי רישיון זה נעשה על ידי יראה שמיים ולשם מצווה.

ב. בנוסף יש לציין כי לא חוששים בו מדרכי אמורי, כי רישיון זה הוא חלק של המערכת היינו של תוכנה ושל רישיון-מכשיר כנ"ל ובאמצעות כפתורים שמצוירים בו כאמור מפעילים את כמה מהפעולות שמופעלות על ידי התוכנה. היינו רישיון זה הוא סוג מכשיר שימושי, הכל ניתן להסבר הגיוני, וגם לא היה לאמורי כזה רישיון-מכשיר. וגם לכן אין פה חשש מדרכי אמורי).

 

לסיכום אודות הכשרות של נוסחת חיים

לאור כל הנ"ל ,כאשר מקבלים את נוסחת חיים הזאת לפי רישיון האמור, אין לדעתנו כלל וכלל חשש לעבור בכך על שום איסור של התורה. 

יתירה מזאת, היות והבטחת הכשרות במקרה זה מופעלת על ידי תנאי שנוסחה שמקבלים לא אסורה וגם מותרת לפי התורה למקבל אותה, יוצא כי בעצם זה הבטחת הכשרות הכי חזקה ומקובלת שאפשר לאדם להסיג - על ידי התורה בכבודה ובעצמה!

וברור כי אין בזה חשש ב"לפני עיוור לא תתן מכשול" ובכיוצא בזה, כי מוכח הן על ידי מומחים (לרבות על כמה סוגי מכשירי מדידה) והן על ידי משתמשים רבים כי נוסחה מאוד מועילה לחיזוק הבריאות ולעזרה לרפואה (וניתן לעיין במחקרים ובחו"ד של מומחים כאן באתר).

 

מה זה לא מקרה ספציפי כזה?

כל מקרה שבו בשביל לקבל נוסחה כלשהי אחרת או בשביל לעשות מדיטציה אחרת או כל פעולה נוספת אחרת וכו' נדרשת כל פעולה נוספת אחרת שיש מקום לחשוד בה, זה כבר יהיה לא כמו במקרה ספציפי זה. ואין ללמוד מהנ"ל לגבי כל מקרה אחר לא להיתרו ולא לאיסורו. 

ונכון בכל עניין שיש בו חשש לשאול את הרב שמומחה בפרטים של אותו עניין.

 

למי שעוד לא מכיר את המושג, מה זה תנאי

כל אחד מכיר או לפחות שמע את העניין של הנדרים, ובתוכה עניין של תנאי. ואת חומרת הנדרים. 

מה הוא התנאי? למשל ראובן הוא חבר טוב וגם שכן של שמעון. מדי פעם הם מתארחים אחד אצל השני, עושים סעודות שבת ומלווה מלכא. ומטבע הדברים כמובן גם מדברים על החיים. פעם אחד במלווה מלכא ישב שמעון אצל ראובן. וסיפר ראובן לשמעון כי מאוד זקוק להלוואה די רצינית (בלי רבית). אולי שמעון מכיר איזה גמ"ח גדול? ופתאום שמעון (שחוסך כסף לקניה גדולה וחשובה לבעוד שנה) אומר לו: חברי היקר. אני יכול לתת לך לחצי שנה את כל הסכום וכמובן ללא שום ריבית! רק תחזיר לי בזמנו.

ראובן מאוד שמח. בטוח שיוכל להחזיר. אבל עבר הזמן ולא עלה בידו להחזיר בזמנו.

שמעון אדם ייראה שמיים ולכן לא מפציר בראובן שיחזיר לו ואפילו לא מזכיר. אבל עובר זמן, מגיע זמן לשמעון לשלם על קניה החשובה, ואין לו כסף. זמן עובר, הוא לחוץ. כבר באים לו מחשבות: אם לא הייתי אז יושב אצל ראובן חברי במלווה מלכא כל זה לא היה קורה. הוא אדם חכם, הוא לא מתחרט במצווה. אבל פעם בהיותו לחוץ מאוד ובוודאי רק מתוך הלחץ (אבל בפה ולב שווים) הוא זורק מילים: אני נודר, שאם הוא לא יחזיר לי כסף עד מחר ב-12 בצהריים, אני יותר לא אוכל אצלו סעודות. אוכל שלו יהיה בשבילי כמו קרבן (אסור לי בהחלט).

מה קורה בהמשך? ראובן ושמעון הרי חברים ותיקים. לכן ברגע שספרו לראובן על המעשה, עזב את הכל. רץ לכמה חברים, אסף את הסכום ובשעה 11.59 נכנס בריצה לדירה של שמעון ומחזיר לו מלוא ההלוואה. 

ולכן האיסור, שהיה על תנאי, בוטל. אבל אם היה ראובן מתעקב עוד שתי דקות, ואפילו מביא מלא הסכום ב-12.01, היה שמעון מפסיד את האפשרות לאכול אצל חברו הטוב בסעודות (עד שימצא חכם (רב גדול) שיכול להתיר (להפר) את נדרו).

היינו תנאי היה עומד הן לקיום האיסור הן לביטול של איסור זה (לאכול אצל חברו). הכל לפי תוכן של התנאי. וידוע עד כמה נדר זה דבר חשוב וחמור! ובכל זאת היות והתנאי לא התקיים, אין שום עיקוב לשמעון להמשיך להנות בסעודת חברים אצל ראובן. 

 

למחמירים - נוסח מקדים לחומרה

ומי שרוצה להחמיר, יגיד: 

אני מקבל/ת על עצמי את הנוסח להסתייגות מעשייה של פעולה אסורה, שההעתק שלו נמצא כאן לפניי

נוסח להסתייגות מעשייה של פעולה אסורה

בלי לקשר בין מוזכר למוזכר במשפט זה על ידי הזכרתם במשפט זה (אבל בלי לשלול או לאשר בכך את כל קשר בין מוזכר למוזכר במשפט זה לא על ידי הזכרתם במשפט זה), הרני מקבל/ת מראש (וכל עוד ולא אבטלה בדיבור ובכוונה לבטלה תהיה קבלתי זאת בתוקף גם אם לא אזכור בה), כי כל פעולתי שתהיה בעניין של שימוש בנוסחת חיים לרבות העתקה של רישיון לשימוש בה, כל קבלתי של נוסחת חיים שאקבל, כל נגיעתי או/ו לחיצתי בכל כפתור שברישיון לשימוש בנוסחת חיים שאגע או/ו אלחץ בו וכל פעולה נוספת שאעשה לקיום של כל הוראה לשימוש בנוסחת חיים אמורה הן הוראה כתובה על ידי יצרן שלה הן הוראה של כל מדריך לשימוש בה הן כאשר אקיים כל הוראה כזאת נכון הן כאשר אקיים אותה לא נכון וכן כל פעולתי נוספת בעניין השימוש שלי בנוסחת חיים אמורה, היא לא פעולה (פעולה היינו בעניין האמור כאן לרבות קבלתי של הנוסחה, נגיעתי או/ו לחיצתי בכפתור שברישיון לשימוש בה או כל פעולתי אחרת בעניין השימוש בה) בעלמא שאין בה ואחריה כלום (אין בה ואחריה כלום היינו אין בה או/ו כתוצאה ממנה כל פעולה (לרבות רוחנית), כוונה, הסכמה והודעה או כל דבר גשמי או רוחני אחר) אך ורק כאשר גם היא (פעולתי אמורה) מצד עצמה תהיה לא אסורה וגם מותרת לי לפי התורה וגם כל תוצאה שלה תהיה לא אסורה וגם מותרת לי לפי התורה. וכן גם לגבי כל קבלתי של נוסחת חיים אמורה ו/או פעולתי לפיה שלא אסורה וגם מותרת לי לפי התורה אין בכל קבלתי או/ו פעולתי כזאת כל דבר או/ו עניין שהתורה לא אוסרת וגם מתירה לעשות אבל ככלל ממליצה שלא לעשות. 

וכן מובהר כי בקבלתי של האמור לעיל אין עילה כדי לתת רשות לכל אדם או/ו גוף משפטי אחר לכל דרישה עתידית אלי בגין הקבלה ממני של כל טובת הנאה (בשבילו או/ו בשביל אחרים) בניגוד להסכמתי. אולם זה לא אומר שאני לא מסכים/ה עם מה שכתוב באזהרות ובתנאיי השימוש בנוסחת חיים שבדף הזה בזמן של קבלתי זאת של נוסחה זאת.  

 

בשביל מה בכלל כל ההסברים האלה אם זה כשר?

עשינו קבלת הנוסחה על תנאי, שזה לא אסור (אם המשתמש הוא לא יהודי) או מותר (אם המשתמש הוא יהודי) למשתמש בנוסחת חיים לפי התורה, מסיבות הבאות: 

1. לדעתנו נכון לקבל דבר בעל השפעה רוחנית, שלא יודעים עליו או לא מבינים בו במאה אחוז (גם כאשר הוא טוב ונחוץ וידוע עליו שהוא ממקור כשר) רק על תנאי שזה לא אסור או/ו מותר למקבל אותו לפי דעת של התורה. ולחומרה עדיף שיהיה תנאי שגם לא אסור וגם מותר למשתמש לפי התורה. וכך עשינו.

2. אדם נורמטיבי ככלל לא מקבל על עצמו מה שהוא לא יודע אם לא מוכיחים לו שזה מותר לפי הלכה ו/או לא לא טוב, ואנחנו הרי יהודים ויהודי אפילו לא דתי מבין שאם זה לא נוגד את חוקי התורה וגם מותר לו אישית לפי תורה, זה בוודאי לא מזיק וייתכן כי גם טוב.

3. יש הרבה אנשים דתיים שהם בלי הבטחה שזה כשר פשוט לא היו מסכימים לקבל את הנוסחה (והם צודקים) והיה חבל כי הרי היא יכולה מאוד לעזור.

4. אנחנו לא רוצים לעשות הרגל לא טוב היינו אם יראה האדם שאפשר לקבל את משהו לא ידוע לו ולעשות זאת גם בלי תנאי מקדים, וזה - במקרה שלנו - כשר ועוזר. שלא ייצא מזה כך שכאשר לאותו משתמש שהיה אצלנו, מישהו אחר חס וחלילה יציע לקבל להבדיל נוסחה גם לא ידוע לו אבל לא כשרה ולא טובה, ש(לא)יקבל גם אותה. 

לא כן הוא כאשר מקבלים את הנוסחה על תנאי ברור ומבטיח שמקבלים אותה רק אם היא כשרה, כי אז אי אפשר ללמוד מזה שמותר לקבל נוסחה או שיטה רוחנית אחרת בלי להבטיח שגם היא כשרה.

לאור כל הנ"ל, וכן בכלל, מובן, כי חייבים שיהיה תנאי חזק שמבטיח את הכשרות. ורצוי שיהיה גם תנאי כזה וגם הכשר חזק ומקובל לכולם.

 

למי שרוצה לעיין בסוגיה

הבאנו כאן את ההסבר יחסית קצר ודי קולע בעניינים של כשרות, צורת הרישיון וסיבות לתנאי. 

עם זאת, ברור לכל מי שלומד בעיון, שגם עשר יריעות כאלה לא תמיד יספיקו לכל שקילה וטריה הלכתיים בעניין. לכן לכל מי שירצה לעיין יותר לעומק בעניין הלכתי, לחקור את הקושיות האפשריות וכו', הבאנו גם את ההסבר הנוסף שמתייחס לעניין מכמה היבטים שונים. כדי לעבור להסבר זה, יש ללחוץ בקישור הבא (לעיונים)

לעיונים

 

 
Bookmark and Share
לייבסיטי - בניית אתרים