שלום רב!
 
אנו שמחים שבחרת לעזור למטופל/ת שלך באמצעות מכשיר מיוחד לגילוי של אנרגיות חיוביות שבעזרת השם פועלות לחיזוק הבריאות ולרפואה שלמה.
 
א. אם מתקיים האמור בשני סעיפים קטנים הבאים, עליך רק לגעת בכפתור 5 שברישיונך, להשתדל שהמרחק שבינך לבין המטופל/ת האמור/ה יהיה לפחות 2.5 מטר, ויש לך רשות להפעיל את המכשיר על ידי הלחיצה על הקישור ''להפעיל'' שבדף להפעלתו. מגיעים לדף האמור על ידי הלחיצה בקישור זה . היינו אם:

א.א. עברו לפחות 7 דקות לאחר שקיבלת באישור את נוסחת המטפל/ת לצורך הריפוי של המטופל/ת שאת/ה מטפל/ת בו/ה כעת או/ו לאחר שקיבלת את נוסחת הריפוי וגם הוא/היא קיבל/ה את הנוסחה לרפואה שלמה - רפואת הנפש ורפואת הגוף. 
 
א.ב. נכון לזמן של טיפול זה השלמת עבורו/ה את התשלום האמור בדף ''נוסחת המטפל'' ותשלום האמור הוא בתוקף כעת או/ו לחלופין הושלם התשלום על הרישיון לשימוש בנוסחה לרפואה שלמה - רפואת הנפש ורפואת הגוף עבור המטופל/ת האמור/ה ותשלום האמור הוא בתוקף כעת. 
 
ב. ואם התשלום האמור בסעיף קטן א.ב. עוד לא הושלם, יש קודם להשלימו ולאחר מכן (לאחר שיתקיים האמור בסעיף קטן א.א.) עליך רק להשתדל שהמרחק שבינך לבין המטופל/ת האמור/ה יהיה לפחות 2.5 מטר, לגעת בכפתור 5 שברישיונך ויש לך רשות להפעיל את המכשיר על ידי הלחיצה על הקישור ''להפעיל'' שבדף להפעלתו. כאמור מגיעים לדף האמור על ידי לחיצה בקישור זה. 
 
לייבסיטי - בניית אתרים